Մարքեթինգի ամբիոն

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Գրիգորյան Վադիմ Հենրիկի, տ.գ.թ., դոցենտ

Պատմությունը, գործունեությունը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոնը հիմնադրվել է 1975 թվականին: Սկզբում այն անվանվել է «Նյութատեխնիկական մատակարարման էկոնոմիկայի և պլանավորման» ամբիոն, այնուհետև` «Նյութական ռեսուրսների կառավարման», իսկ հետագայում վերանվանվել է «Մարքեթինգի»:
Բակալավրիատի ծրագրով մարքեթինգի մասնագետներ են պատրաստվում առկա (4 տարի) և հեռակա (5 տարի) ուսուցմամբ: Մագիստրոսական ծրագրով մասնագետներ են պատրաստվում առկա (2 տարի) և հեռակա (2.5 տարի) ուսուցմամբ՝ «Մարքեթինգային հաղորդակցություններ» մասնագիտացմամբ։
Մարքեթինգի ամբիոնի տեսլականն է ամբիոնը դարձնել ժամանակակից մարքեթինգի վերաբերյալ նորարարական և գործնական գիտելիքներ տրամադրող, կիրառական հետազոտություններով գիտելիք ստեղծող, մասնավոր հատվածի և հետազոտական կառույցների հետ սերտորեն համագործակցող առաջատար ամբիոններից մեկը:
Մարքեթինգի ամբիոնի առաքելությունն է ակադեմիական ազատությունների, կրթություն-աշխատաշուկա սերտ համագործակցության, ուսանողակենտրոն ուսումնառության և կիրառական գիտելիքի փոխանցման, դասավանդման և ուսումնառության նորարարական միջավայրի ստեղծման միջոցով լավագույն միջազգային փորձի կիրառմամբ պատրաստել Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային աշխատաշուկաներում մրցունակ, տնտեսագիտության, բիզնեսի և մարքեթինգի ոլորտի կիրառական հմտություններով, կարողություններով և վերլուծական ունակություններով օժտված, սոցիալական և քաղաքացիական պատասխանատվությամբ ու ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդվող բարձր որակավորմամբ մասնագետներ և հասարակության ու տնտեսության փոփոխությունները կյանքի կոչող առաջնորդներ:

Վարիչները

 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ա. Զաքարյան (2011-2018 թթ.)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Գ. Վարդանյան (2010-2011 թթ.)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Շ․ Սահակյան (2008-2010 թթ.)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Բ․ Սելվինազյան (1991-2008 թթ.)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Ռ. Հովսեփյան (1987-1991 թթ.)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Ս. Կարապետյան (1982-1987 թթ.)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Շ. Սահակյան (1975-1982 թթ.)

Մասնագիտությունը

Առկա բակալավրիատ

 • Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)

Մագիստրատուրա

 • Շուկայագիտություն (Մարքեթինգ)

Մասնագիտացումը՝ մագիստրատուրա

 • Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Բակալավրիատում դասավանդվող առարկաները

 • Սպառողական վարքագիծ
 • Թվային մարքեթինգ
 • Մարքեթինգի կառավարում
 • Ապրանքի և բրենդի կառավարում
 • Մարքեթինգային էթիկա
 • Նախագծերի կառավարում
 • Մարքեթինգի ծրագիր
 • Ծառայությունների մարքեթինգ
 • B2B մարքեթինգ
 • Մարքեթինգային որոշումներ
 • Նորամուծությունների մարքեթինգ
 • Փոխհարաբերությունների մարքեթինգ
 • Գովազդային գործունեության հիմունքներ
 • Մարքեթինգի ներածություն
 • Սպառողի վարքագիծ
 • Մարք. հոգեբանություն
 • Մարքեթինգային հետազոտություններ
 • Մարքեթինգային հաղորդակցություններ
 • Վաճառքների կառավարում
 • Միջազգային մարքեթինգ
 • Մրցակցային ռազմավարություններ
 • Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն
 • Մարքեթինգ
 • Կանաչ մարքեթինգ

Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաները

 • Թվային մարքեթինգ
 • Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
 • Սոցիալական մարքեթինգ
 • Ռազմավարական մարքեթինգ
 • Մարքեթինգային հաղորդակցությունների կառավարում
 • Անհատների և իրադարձությունների մարքեթինգ
 • Ուղղակի մարքեթինգ
 • Հասարակայնության հետ կապեր (PR)
 • Մեդիաէկոնոմիկա
 • Նեյրոմարքեթինգ
 • Իրացման խթանում
 • Գործարար հաղորդակցում
 • Գովազդի կառավարում
 • Հաղորդակցությունների ժամանակակից տեսություններ
 • Մերչնդայզինգ
 • Մարքեթինգն առողջապահությունում
 • Կիրառական մարքեթինգ

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի գիտահետազոտական թեման է՝ «ՀՊՏՀ ուսանողների բավարարվածության գնահատումը»։

Ամբիոնի կազմը`

 1. Գրիգորյան Վադիմ Հենրիկի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Գրիգորյան Արմեն Վարդանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Հաջոյան Ռուզաննա Մնացականի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Հայրապետյան Նունե Շմավոնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Նիկողոսյան Մարինե Հրանդիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Դադայան Լիլիթ Յուրիի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Քոլյան Լիլիթ Ստեփանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Պապոյան Գևորգ Հարությունի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Ավետիսյան Լիլյա Ալբերտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Գալստյան Լիլիթ Յուրիի - տ.գ.թ., դասախոս
 11. Առաքելյան Կարապետ Հովհաննեսի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 12. Ամիրխանյան Գրիշա Մարկոսի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 13. Գալստյան Քրիստինե Էդիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 14. Փափազյան Հարություն Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դասախոս
 15. Պետրոսյան Մերի Հայկի - տ.գ.թ., դասախոս
 16. Հայրապետյան Նաիրա Շմավոնի - ավագ դասախոս
 17. Իսկաջյան Սիմոն Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 18. Կիրակոսյան Լուսինե Մանուկի - տ.գ.թ., դասախոս
 19. Պողոսյան Հերմինե Վալերիկի - դասախոս
 20. Մաժինյան Նելլի Սերյոժայի - դասախոս
 21. Սարգսյան Ծովինար Արկադյայի -դասախոս
 22. Կարապետյան Գոռ Լյուդվիկի - դասախոս
 23. Գրիգորյան Աննա Արմենի - ասիստենտ
 24. Աբրահամյան Մարիանա Հրաչի-դասախոս
 25. Սահակյան Լիլիթ Շիրակի-դասախոս
 26. Գալստյան Մարիաննա Միխայիլի-դասախոս
 27. Ալոյան Նվարդ Վազգենի-դասախոս
 28. Խառատյան Դավիթ Սամվելի - դասախոս
 29. Մատինյան Սոնա Սարգսի - դասախոս
 30. Գրիգորյան Մանե Վահանի - դասախոս
 31. Օսիպյան Ռուբեն Սերգեյի - դասախոս
 32. Հարթենյան Մարինե Սերգեյի - դասախոս
 33. Մկրտչյան Տիգրան Բախշիկի - դասախոս
 34. Մուրադյան Անդրանիկ Արթուրի - դասախոս
 35. Սարգսյան Հայկ Արմենի - դասախոս
 36. Պետրոսյան Լիլիթ Սլավայի - դասախոս
 37. Բարսեղյան Աշոտ Բարսեղի - դասախոս
 38. Թաթոսյան Քրիստինե Մուրադի - ասիստենտ
 39. Քալանթարյան Մանուշ Լևոնի - դասախոս, ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոն
Հեռ.՝ (+37410) 593-402
Էլհասցե՝ asue.markeqetingi.ambion@gmail.com