Մարքեթինգի ամբիոն

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Գրիգորյան Վադիմ Հենրիկի, տ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգի ամբիոնը հիմնադրվել է 1975 թվականին: Սկզբում այն անվանվել է նյութատեխնիկական մատակարարման էկոնոմիկայի և պլանավորման, այնուհետև` նյութական ռեսուրսների կառավարման, իսկ հետագայում վերանվանվել է մարքեթինգի ամբիոն:
Վարիչները`
Զաքարյան Ա.Ե.` 2011-2018թթ.,
Վարդանյան Գ.Ի.` 2010-2011թթ.,
Սահակյան Շ.Ս.` 2008-2010թթ.,
Սելվինազյան Բ.Ս.` 1991-2008թթ.,
Հովսեփյան Ռ.Հ.` 1987-1991թթ.,
Կարապետյան Ս.Ս.` 1982-1987թթ.,
Սահակյան Շ.Ս.` 1975-1982թթ.:
Բակալավրիատի ծրագրով մարքեթինգի մասնագետներ են պատրաստվում առկա (4 տարի) և հեռակա (5 տարի) ուսուցմամբ:

Մագիստրոսական ծրագրով մասնագետներ են պատրաստվում առկա (2 տարի) և հեռակա (2.5 տարի) ուսուցմամբ «Մարքեթինգային հաղորդակցություններ» մասնագիտացմամբ։

Միաժամանակ «Մարքեթինգի հիմունքներ» դասընթացն ուսումնասիրում են ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցմամբ 2-5-րդ կուրսերի ուսանողները: Ամբիոնի հեղինակային խմբի կողմից հրատարակվել է «Մարքեթինգի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկը՝ 705 էջ ծավալով: 2016թ. հրատարակվել է «Փոխհարաբերությունների մարքեթինգը սպառողական շուկաներում» ուսումնական ձեռնարկը (հեղինակներ՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ե.Զաքարյան և տ.գ.թ., դոցենտ Գ.Հ.Պապոյան) 236 էջ ծավալով և «Փոխհարաբերությունների մարքեթինգը գործարար շուկաներում» դասախոսությունների նյութերը (հեղինակ՝ տ.գ.թ., դոցենտ Վ.Հ.Գրիգորյան) 151 էջ ծավալով:
Մագիստրատուրայում ուսումնական գործընթացները ժամանակակից մոտեցումներով ու մեթոդներով կազմակերպելու նպատակով ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել են մագիստրոսական կրթության «Շուկայաբանություն» մասնագիտության «Մարքեթինգ», «Մարքեթինգային հաղորդակցություններ», «Մարքեթինգային հետազոտություններ» մասնագիտացումների կրթական ծրագրերի հայեցակարգերը և մասնագիտացման մոդուլների առարկայական ծրագրերը՝ 396 էջ ծավալով: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը, ասպիրանտները, ուսանողները ակտիվորեն մասնակցում են ոչ միայն ՀՊՏՀ, այլև տարբեր գիտաժողովների և արդյունքները տպագրում հոդվածների տեսքով, մասնակցում դրամաշնորհային թեմաների կատարմանը:
Ամբիոնում վերջին տարիներին թեկնածուական ատենախոսություններ են պաշտպանել թվով 8 ասպիրանտներ ու հայցորդներ, իսկ այժմ իրենց հետազոտական աշխատանքներն են կատարում մի շարք ասպիրանտներ և հայցորդներ:

Ամբիոնի կազմը`

 1. Գրիգորյան Վադիմ Հենրիկի- ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Գրիգորյան Արմեն Վարդանի- տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Հաջոյան Ռուզաննա Մնացականի- տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Հայրապետյան Նունե Շմավոնի- տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Նիկողոսյան Մարինե Հրանդիկի- տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Դադայան Լիլիթ Յուրիի- տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Քոլյան Լիլիթ Ստեփանի- տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Պապոյան Գևորգ Հարությունի- տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Ավետիսյան Լիլյա Ալբերտի-տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Գալստյան Լիլիթ Յուրիի- տ.գ.թ., դասախոս
 11. Առաքելյան Կարապետ Հովհաննեսի- տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 12. Ամիրխանյան Գրիշա Մարկոսի- տ.գ.թ., դասախոս
 13. Գալստյան Քրիստինե Էդիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 14. Փափազյան Հարություն Հովհաննեսի- տ.գ.թ., դասախոս
 15. Պետրոսյան Մերի Հայկի- տ.գ.թ., դասախոս
 16. Հայրապետյան Նաիրա Շմավոնի - ավագ դասախոս
 17. Իսկաջյան Սիմոն Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 18. Կիրակոսյան Լուսինե Մանուկի - տ.գ.թ., դասախոս
 19. Պողոսյան Հերմինե Վալերիկի - դասախոս
 20. Մաժինյան Նելլի Սերյոժայի - դասախոս
 21. Սարգսյան Ծովինար Արկադյայի -դասախոս
 22. Մաթևոսյան Լիլիթ Վարդանի-դասախոս
 23. Կարապետյան Գոռ Լյուդվիկի - դասախոս
 24. Գրիգորյան Աննա Արմենի - ասիստենտ
 25. Աբրահամյան Մարիանա Հրաչի-դասախոս
 26. Սահակյան Լիլիթ Շիրակի-դասախոս
 27. Գալստյան Մարիաննա Միխայիլի-դասախոս
 28. Ալոյան Նվարդ Վազգենի-դասախոս
 29. Պետրոսյան Լիլիթ Սլավայի - դասախոս
 30. Գրիգորյան Հայկ Արթուրի - դասախոս
 31. Բարսեղյան Աշոտ Բարսեղի - դասախոս
 32. Քալանթարյան Մանուշ Լևոնի- ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, մարքեթինգի ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-402