Լիլիթ Ստեփանի Քոլյան

Կրթություն

2004 –2008 թթ.՝ ասպիրանտ, «Տնտեսության ճյուղերի կառավարում և տնտեսագիտություն», Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (ՀՊՏՀ) 1999 – 2004 թթ.՝ ուսանող, կոմերցիայի և ապրանքագիտության ֆակուլտետ, Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու՝ 2010 թ.

Գիտական կոչում

Դոցենտ՝ 2014 թ.

Աշխատանքային փորձ

2015 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս՝ դոցենտ, մարքեթինգի ամբիոն, ՀՊՏՀ
2010–2011 թթ.՝ դասախոս, Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ, ք.Երևան, ՀՀ
2008 թ. սեպտեմբերից 2015թ. սեպտեմբեր՝ ասիստենտ, մարքեթինգի ամբիոն, ՀՊՏՀ
2006 թ. սեպտեմբերից 2008 թ. սեպտեմբեր՝ լաբորանտ, մարքեթինգի ամբիոն, ՀՊՏՀ
2006 թ. մարտից 2006 թ. հուլիս՝ մարքեթինգային հետազոտող, «Գրաֆիկ դիզայն» ՍՊԸ, ք.Երևան, ՀՀ
2005 թ. հոկտեմբերից 2006 թ. մարտ՝ մարքեթինգի բաժնի պատասխանատու, «Դուստր Մարիանա» ՍՊԸ, ք.Երևան, ՀՀ
2004–2005 թթ.՝ դասախոս, Հայ-ռուսական ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարան, ք.Երևան, ՀՀ
2004–2005 թթ.՝ ռեկտորի ասիստենտ, Հայ-ռուսական ապրանքագիտության տեխնոլոգիական համալսարան, ք.Երևան, ՀՀ

Դասավանդվող առարկաները

Նեյրոմարքեթինգ
Մարքեթինգային էթիկա
Որոշումների կայացում
Գործարար հաղորդակցում
ԿՍՊ

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. (+374 10) 560595, (+374 93) 532819 (+374 95) 532819, աշխատանք.
ֆաքս. (+374 10) 252692
Էլհասցե kolyanlilit@gmail.com