Կարինե Շավարշի Հարությունյան

Կրթություն

2001-2005 թթ.՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի ասպիրանտուրա, մաթեմատիկական մեթոդների և մոդելավորման ամբիոն, թեկնածուական ատենախոսություն` «Մարդկային զարգացման և տնտեսական աճի կապի մոդելավորումը»
1993-1998 թթ.՝ Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ինժեներատնտեսագիտական ֆակուլտետ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկա, ինժեներ-տնտեսագետի որակավորում

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

09/1998-ից մինչ օրս՝ ՀՊՏՀ, տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն, դոցենտ
05/2004-ից մինչ օրս՝ Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC), մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետ, վերլուծաբան, մոդելավորող
06/2021-ից մինչ օրս՝ ՄԱԶԾ, «Ֆինանսավորում հանուն Հայաստանի վերափոխման. բացահայտելով ֆինանսավորման աղբյուրները հանուն Հայաստան 2030-ի», Ազգային փորձագետ
03/2021-ից մինչ օրս՝ ԵՄ, ՀՌԿԿ, «Համայնքային աղքատության հաղթահարման փորձառություն» ծրագիր , փորձագետ
01/2018-ից մինչ օրս, GIZ, ՏԶՀԿ, Աջակցություն ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը «Հայաստանում ԾԲ համակարգի ամբողջական ներդրման ռազմավարության» իրականացման շրջանակներում, փորձագետ
09/2020-ից նոյեմբեր 2021՝ ՄԱԶԾ, Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան, ծրագիր, ազգային փորձագետ
08/2020 – 12/2020՝ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, «Պարենային անվտանգության գնահատում և մոդելավորում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածներում» ծրագիր, հետազոտական խմբի ղեկավար
01/2021 – 06/2021 և 09/2020 – 12/2020՝ ՀՀ ՖՆ, ՏԶՀԿ, «Հանրային հատվածի ծրագրային բյուջետավորման ներդրման գործընթացում ներգրավված մասնագետների մասնագիտական վերապատրաստում», դասընթացավար
01/2018-12/2018՝ ՀՊՏՀ, Սոցիալական հետազոտություններ ԳՈՒ լաբորատորիա, ավագ գիտաշխատող
11/2017-02/2018՝ ՀԱՀ, «Հանրային քաղաքականությունների և ծրագրերի մոնիտորինգ և գնահատում» վերապատրաստման դասընթացի դասընթացավար
08/2016-12/2016՝ ՀԲ, ՏԶՀԿ, «Էներգետիկ ոլորտի բարեփոխումների հանրային ընկալման ուսումնասիրութուն», փորձագետ
06/2016-08/2016, Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ, ՏԶՀԿ, «Էներգախնայողության գործողությունների ազգային ծրագրի շրջանակներում հաշվետվությունների համակարգի ձևավորում և 2015-ի ՀՀ Էներգետիկ հաշվեկշռի մշակում», փորձագետ
03/2016-ից մինչ օրս՝ «Անկախ մոնիտորինգի գործակալություն», Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, ՀՀ ՏԿՆ և ԱԶԲ, ՄևԳ մասնագետ
03/2015 – 01/2020՝ Համաշխարհային բանկ, ՏԶՀԿ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ, Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր, «Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» օդային գծի ՎԳՊ իրականացման համապատասխանության գնահատումներ, ՄևԳ մասնագետ
02/2007-12/2016՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ուսուցման կենտրոն, խորհրդական/դասընթացավար
2014 – 2018 թթ.՝ «Հայաստանի տնտեսական զեկույց» (ՀՏԶ), GIZ, ՏԶՀԿ, Տարեկան տնտեսական պարբերական, տնտեսագետ-վերլուծաբան
01/2014 – 12/2016՝ ԵՄ, Օքսֆամ, ՄԲ, ՏԶՀԿ, «Հայաստանում քաղաքականությունների բարելավմանն ուղղված երկխոսություն և քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ընդլայնում» ծրագրի ղեկավար
05/2012-02/2013, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ), Հանրային ֆինանսների կառավարումը Հարավային Կովկասում ծրագիր, «Աջակցություն հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ին», փորձագետ
11/2012-12/2012՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցություն ընկերություն (GIZ), Հանրային ֆինանսների կառավարումը Հարավային Կովկասում ծրագիր, «Ծրագրային բյուջետավորում՝ ՔՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար» դասընթացի դասընթացավար
11/1998-03/1999՝ ԵԽ, TACIS ծրագիր AR 11, ռազմավարական քաղաքականության խորհրդատվություն, փորձագետ
09/1997-11/2004՝ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Մակրոտնտեսական հետազոտությունների և վերլուծությունների վարչություն, գլխավոր մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Էկոնոմետրիկա
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ
Գործառնությունների հետազոտության մաթեմատիկական մեթոդներ
Մարդկային զարգացման մոդելներ
Հետազոտության քանակական մեթոդներ

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ResearchGate

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. «Բազմազափ վիճակագրական վերլուծություն և էկոնոմետրիկա» միջազգային դպրոց-սեմինար, ЦЭМИ РАН, հուլիս, 2012, Ծաղկաձոր
2. «Գենդերային բյուջետավորում», միջազգային համաժողով, UNIFEM, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, հուլիս 2011, Երևան
3. «Հայաստանի արտահանման ընդլայնման հիմնախնդիրները» միջազգային համաժողով, ՀԲ, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն, դեկտեմբեր 2010, Երևան
4. «Միգրացիայի, դրամական փոխանցումների և սփյուռքի տնտեսական և սոցիալական ազդեցության հարցերով միջազգային համաժողով», ՀԲ, հունիս 2010, Երևան

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն, ռուսերեն

Հեռ. (+374) 91 22 38 04
Էլհասցե harutyunyan_k@yahoo.com, kharutyunyan@edrc.am