Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Բազինյան Եվգենյա Արայիկի - տ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը բացվել է 1975թ.

Վարիչները`
ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Կարաբեկով, տ.գ.դ., պրոֆեսորներ Յու. Մովսիսյան, Բ. Եղիազարյան, տ.գ.թ. պրոֆեսոր Մ. Հարությունյան, Ս. Սարգսյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Թավադյան: Ամբիոնի լավագույն շրջանավարտներից հանրապետության տարբեր նախարարություններում, վարչություններում, պետական կառավարման մարմիններում զբաղեցնում են պատասխանատու պաշտոններ: Ամբիոնի շրջանավարտներից երեքը եղել են ՀՀ ֆինանսների նախարար, իսկ Վերահսկիչ պալատի առաջին նախագահը եղել է Ա.Թավադյանը: Ամբիոնում առարկայի ուսուցումն անցկացվում է բոլոր ֆակուլտետներում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Տնտեսամաթեմատիկական ամբիոնը համագործակցում է ՌԴ ԳԱ Տնտեսամաթեմատիկական, Էկոնոմիկայի ինստիտուտների հետ:

Մասնագիտություններ`
Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտության մեջ, ֆինանսական մաթեմատիկա

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`
Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ», «Մեթոդական ցուցումներ և ստուգողական աշխատանքներ» ձեռնարկները: Պատրաստվել են ծրագրեր մագիստրոսական առարկաներից, ձեռնարկներ մի շարք մագիստրոսական դասընթացներից:
Մոսկվայում 2020թ. հրատարակվել է «Евразийская интеграция: идеи, задачи, процесс и перспективы» ձեռնարկը, որի գլխավոր խմբագիրը Ա.Թավադյանն է:

Գիտահետազոտական աշխատանքները`
Ամբիոնի գիտական ձեռքբերումներից են վերջին տարիներին թեկնածուական 20 ատենախոսությունների պաշտպանությունները: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 15 գիտական աշխատանքներ: Ամբիոնում կատարվում են ՀՀ-ում տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների կիրառման և կոնկրետ մոդելավորման հարցերի վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքներ: Ամբիոնի վարիչ Ա. Թավադյանի կողմից հրատարակվել է Интервалы неопределенности экономики, М.,Наука մենագրությունը: Ա. Թավադյանի ղեկավարությամբ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով հրատարակվել է Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР աշխատանքը: Հրատարակվել է Евразийская экономическая интеграция в действии գիրքը: Աշխատանքները ներկայացված են տարբեր կայքերում: 2019թ. Ա. Թավադյանը Մոսկվայում հրատարակել է «Полосы неопределенности и вариантность экономики» մենագրությունը: Ա. Թավադյանի կողմից պատրաստվել է «Uncertainty bands» մենագրությունը, որը հրատարակվելու է Լոնդոնում:

Ամբիոնի կազմը

 1. Բազինյան Եվգենյա Արայիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Թավադյան Աշոտ Աղասու - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Նալչաջյան Վահրամ Թորգոմի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Կեսոյան Նարեկ Մյասնիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Հակոբյան Տաթևիկ Հենրիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Թավադյան Աղասի Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Մկրտչյան Անահիտ Վանիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 8. Խչեյան Մարիանա Հենրիկի - դասախոս
 9. Մանուկյան Ելենա Գեորգիի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Հարությունյան Կարինե Շավարշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Կարոյան Աննա Արմենի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0069, Պ.Սևակի 77, տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն
Հեռ.` +374 10 24 70 30
Էլ-փոստ` tntmatmet@asue.am