Մարիանա Հենրիկի Խչեյան

Կրթություն

2000-2005 թթ.՝ ԵՊՏԻ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, «Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ» մասնագիտություն
09.09.2017-23.12.2017՝ «Կառավարչական տնտեսագիտություն», Ագրոբիզնեսի ուսուցման և հետազոտությունների միջազգային կենտրոն - ICARE
13.01.2018–30.04.2018՝ «Կիրառական էկոնոմետրիկա», Ագրոբիզնեսի ուսուցման և հետազոտությունների միջազգային կենտրոն - ICARE
03.09.2018–20.01.2019՝ «Կանխատեսում և վերլուծություն», Ագրոբիզնեսի ուսուցման և հետազոտությունների միջազգային կենտրոն - ICARE
14․05․2021-ից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ ասպիրանտուրա, հայցորդ
11․02․2020-22․02․2020 «R ծրագրավորման լեզվի» դասընթաց, Datamotus ընկերություն & ՀՊՏՀ
16․04․2021-15․05․2021 Դասավանդման ժամանակակից մեթոդները բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ՀՊՏՀ շարունակական կրթության բաժին
24․03․2022-29․04․2022 30ժամ ժամաքանակով «Հետազոտության մեթոդաբանություն, ակադեմիական հարթակներ և հղումների գլոբալ շտեմարաններ», ՀՊՏՀ շարունակական կրթության բաժին
24․05․2022-30․06․2022 24 ժամ ժամաքանակով «Մեքենայական ուսուցում Python ծրագրավորման լեզվի կիրառմամբ»

Աշխատանքային փորձ

2007-2010 թթ.՝ «Մանե Թայլս» ՓԲԸ, մարքեթինգի բաժանմունք
2010 թվականից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն, դասախոս

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ORCiD

Դասավանդվող առարկաները

  • Տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ
  • Մաթեմատիկական մոդելները ֆինանսական շուկաներում
  • Էկոնոմետրիկայի ներածություն
  • Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
  • Ֆինանսական էկոնոմետրիկա
  • Հետազոտության քանակական մեթոդներ

Օտար լեզուների իմացություն

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ․ (374 93) 72-60-26
Էլհասցե marianakhcheyan@gmail.com