Արթուր Աշոտի Գրիգորյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Աշխատանքային փորձ

12 տարի ՀՀ ԿԲ-ում՝ որպես ֆինանսական կայունության մասնագետ
3 տարի Ազգային հիպոթեկային ընկերությունում՝ որպես ներքին աուդիտոր

Դասավանդվող առարկաները

Ֆինանսական գործառնությունների մոդելավորում

Որակավորում

Որակավորված ֆինանսական վերլուծաբան (Chartered Financial Analyst, CFA)

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. Հունվար 2015՝ «Ֆինանսական կազմակերպությունների սթրես թեստավորում: Խորացված դասընթաց», Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ, Վիեննա, Ավստրիա
2. Մայիս 2015՝ հուլիս 2015, «Կիրառական տնտեսական քաղաքականություն», Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ, Վիեննա, Ավստրիա
3. Հունվար 2016՝ «Սթրես-թեստավորում, մեթոդներ և կիրառման ոլորտներ», փորձագիտական կլոր սեղան, Գերմանիայի Բունդեսբանկ, Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա
4. Սեպտեմբեր 2018՝ «Մակրոպրուդենցիալ սթրես թեստավորում», փորձագիտական համաժողով, ԱՄՀ և Ռուսաստանի բանկ, Մոսկվա, ՌԴ