Հովհաննես Ռազմիկի Կարապետյան

Կրթություն

2019-2022 թթ․՝ ՀՊՏՀ, «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ» ամբիոնի ասպիրանտուրա
2017-2019 թթ․՝ ՀՊՏՀ և ՃՇՀԱՀ «Նախագծերի կառավարում» մասնագիտություն, մագիստրատուրա
2013-2017 թթ․՝ ՀՊՏՀ «Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ» մասնագիտություն, բակալավր

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

2022 թվականից մինչ օրս՝ ՀՊՏՀ դասախոս
2022 թվականից մինչ օրս՝ «ԿՐԻՍՊ» ՍՊԸ, որակի ապահովման ավագ ինժեներ
2019-2022 թթ․՝ «ՎԻՆԵՏԻ» ՍՊԸ, որակի ապահովման ինժեներ

Դասավանդվող առարկաները

  • Գծային ծրագրավորում
  • Գործառնությունների հետազոտություն
  • Մաթեմատիկական մոդելները ֆինանսական շուկաներում
  • Տվյալների վերլուծություն Stata ծրագրային փաթեթի միջոցով