Աննա Արմենի Փախլյան

Կրթություն

Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ (ԵրՊՏԻ), Համաշխարհային տնտեսագիտություն, տնտեսագետ
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (ՀՊՏՀ) (ասպիրանտուրա), Ը.00.06 - «Համաշխարհային տնտեսագիտություն»,

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

01.09.2021-ից մինչ օրս՝ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, «Ֆինանսներ և կառավարում» ամբիոն, դոցենտ
17.08.2021-ից մինչ օրս՝ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, հետազոտող
20.05.2021–20.11.2021՝ «Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապաշրջափակման հնարավորություններն ու մարտահրավերները» հետազոտական ծրագրի ղեկավար
01.09.2020-ից մինչ օրս՝ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոն, դոցենտ (համատեղությամբ)
02.06.2020 – 02.12.2020՝ «Էլեկտրոնային առևտուր. հնարավոր ռիսկեր, կորուստներ և զարգացման հնարավորություններ» հետազոտական ծրագրի ղեկավար
20.09.2019 – 10.01.2020՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի (ՀՊՏՀ), Ճարտարապեության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի (ՃՇՀԱՀ) և Վալենսիայի պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՎՊՄ) կողմից համատեղ իրականացվող «Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի դասախոս (դասընթացները՝ «Նախագծերի որակի կառավարում» (պարտադիր) և «Գնումների կառավարում» (ընտրովի)
01.11.2017 – 25.01.2018` ՀՊՏՀ-ի, ՃՇՀԱՀ-ի և ՎՊՄ-ի կողմից համատեղ իրականացվող «Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի դասախոոս (դասընթացը՝ «Նախագծերի որակի կառավարում», դասավանդման լեզուն՝ անգլերեն)
11.01.2012 – 16.08.2021` «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, որակի ապահովման բաժին, գլխավոր մասնագետ
11.02.2013 – 01.07.2015` ՀՊՏՀ, Կրթության կառավարման ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ամբիոն, ասիստենտ
01.09.2011 – 01.07.2020` «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոն, ասիստենտ (համատեղությամբ)
01.09.2011 – 25.01.2012` ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, ասիստենտ
01.09.2010 – 10.01.2012` «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ, գիտության և որակի կառավարման վարչություն, տեսուչ
01.02.2007 - 12.05.2008` «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ վարչակազմի գնումների բաժին, գործակալ` արտաքին առևտրի պատասխանատու

Դասավանդվող առարկաները

  • Միջազգային տնտեսագիտություն
  • Արտաքին տնտեսական գործունեության տրանսպորտային ապահովում
  • Միջազգային կորպորացիաներ
  • Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
  • Արտաքին տնտեսական գործարքների կազմակերպում
  • Միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները
  • Ներդրումային ռազմավարությունը միջազգային ֆինանսական շուկաներում
  • Նախագծերի որակի կառավարում

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

Մասնակցություն գիտաժողովներին

1. Международная научно-практическая конференция “Тенденции развития транспортно-логистического комплекса в условиях цифровой трансформации”, Ростов-на-Дону, 19-20 ноября 2020 г.
2. Международная научно-практическая коференция. XIII Южно-Российский логистический форум “Инновационные достижения зеленой логистики: международный опыт и российская практика”, Ростов-на-Дону, 19-20 октября 2017 г.
3. 2017թ. սեպտեմբերի 14-17-ը` «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողով, Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում (ԱԵԳՄՄ), Ստեփանակերտ, Արցախի Հանրապետություն
4. Международная научно-практическая коференция профессорско-преподавательского состава, молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов “Трансформация системы мирохозяйственного взаимодействия в контексте современных глобальных вызовов”, Ростов-на-Дону, 17-18 мая 2016 г.
5. Международная научно-практическая коференция, юбилей¬ный X Южно-Российс-кий логистический форум “Управление логисти¬ческими систе¬ма¬ми: глобальное мышление – эффективные решения”, Ростов-на-Дону, 10-11 октября 2014 г.
6. The fourth annual international research conference on “Education, English Language Teaching, English Language and Literature in English”, International Black Sea University, Tbilisi, 25-26 April 2014.
7. Международная научно-практическая коференция «Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга”, IX Южно-Российский логистический форум, Ростов-на-Дону, 10-11 октября 2013 года.

Մասնակցություն արտասահմանյան վերապատրաստումներին և աշխատաժողովներին

1. 2013թ. հուլիսի 14-19` Բոլոնիա (Իտալիա), AlmaLaurea միջհամալսարանական կոնսորցիում (Իտալիա), Վերապատրաստման դասընթացներ Եվրամիության TEMPUS ծրագրի «Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատման և շրջանավարտների զբաղվածունակությանն ուղղված բարձրագույն կրթության ցանց» (HEN-GEAR) նախագծի շրջանակներում
2. 2014 թ. 30 մարտի – 5 ապրիլի` Բրագա, Լիսաբոն (Պորտուգալիա) AlmaLaurea միջհամալսարանական կոնսորցիում (Իտալիա), Վերապատրաստման դասընթացներ Եվրամիության TEMPUS ծրագրի HEN-GEAR նախագծի շրջանակներում
3. 2014 թ. մայիսի 4-8-ը` Գրաց (Ավստրիա), World University Service – Austrian Committee (WUS Austria), «Համալսարանների համաշխարհային ծառայության» ավստրիական կոմիտե, Վերապատրաստման դասընթացներ Եվրամիության TEMPUS ծրագրի «Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի կառուցվածքային զարգացում» (VERITAS) նախագծի շրջանակներում
4. 2014 թ. նոյեմբերի 1-6-ը` Հայդելբերգ (Գերմանիա), Heidelberg University, Հայդելբերգի համալսարան (Գերմանիա), Վերապատրաստման դասընթացներ Եվրամիության TEMPUS ծրագրի VERITAS նախագծի շրջանակներում
5. 2015 թ․մարտի 18-22-ը` Կոբլենց (Գերմանիա) University of Koblenz-Landau (Germany), Կոբլենց-Լանդաուի համալսարան (Գերմանիա), վերապատրաստման դասընթացներ «Համալսարան-գործատու» hայկական համակարգող գործակալություն» (ARARAT) ծրագրի շրջանակներում
6. 2015 թ. ապրիլի 20-24-ը` Գրաց (Ավստրիա) World University Service – Austrian Committee (WUS Austria), «Համալսարանների համաշխարհային ծառայության» ավստրական կոմիտե, Վերապատրաստման դասընթացներ «Համալսարան-գործատու» hայկական համակարգող գործակալություն» (ARARAT) ծրագրի շրջանակներում
7. 2015 թ. հուլիսի 5-11-ը` Լաս Պալմաս (Իսպանիա) AlmaLaurea, միջհամալսարանական կոնսորցիում (Իտալիա), Եվրամիության TEMPUS ծրագրի HEN-GEAR նախագծի շրջանակներում շրջանավարտների լրացրած հարցաթերթերի հետազոտության նախնական արդյունքների ներկայացում
8. 2017 թ. ապրիլի 1-7-ը` Մաչերատա (Իտալիա) Մաչերատայի համալսարան (UNIMC), Որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների ներգրավման վերաբերյալ փորձի փոխանակում Եվրամիության TEMPUS ծրագրի «Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների մասնակցության ընդլայնում» (ESPAQ) նախագծի շրջանակներում
9. 2017 թ. հոկտեմբերի 8-14-ը` Բրյուսել (Բելգիա), Ուսանողների եվրոպական միություն (ESU), Կոորդինացիոն հավաք Եվրամիության TEMPUS ծրագրի «Հայաստանի բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործընթացներում ուսանողների մասնակցության ընդլայնում» (ESPAQ) նախագծի շրջանակներում
10. 2019 թ. ապրիլի 8-12-ը` Բիալիստոկ (Լեհաստան), Բիալիստոկի տեխնոլոգիական համալսարան (Bialystok University of Technology), դասախոսություն և մասնակցություն միջազգային սեմինարների շաբաթին ERASMUS+ KA1 շարժունության ծրագրի շրջանակներում

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 010593449
Էլհասցե anna.pakhlyan@gmail.com