Թամար Խիկարի Մարգարյան

Կրթություն

Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, «Ժողովրդական տնտեսության պլանավորում», տնտեսագետ
Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ (ասպիրանտուրա), «Ժողովրդական տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, պլանավորում և կառավարման կազմակերպում», տնտեսագետ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

01.09.2007-ից մինչ այժմ` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոն, դոցենտ
24.11. 2003-27.09.2005` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, Միջազգային համագործակցության վարչություն, Միջազգային համաձայնագրերի և քաղաքականության բաժնի պետ, վարչության պետի տեղակալ
24.09.1997-31.08.1999` Կապանի կրթահամալիր քոլեջ, տնտեսագիտական առարկաների դասախոս
01.09.1995-17.09.1997` Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն, դասախոս
01.12.1993-30.06.1995` Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
01.09.1988-01.09.1992` Կապանի պոլիտեխնիկում, դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

  • Միջազգային տնտեսագիտություն
  • Համաշխարհային տնտեսություն
  • Առևտրի միջազգային կոնվենցիաներ և համաձայնագրեր
  • ԲՌՀՉԱ երկրները համաշխարհային տնտեսությունում

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. The Woodrow Wilson Centers European Alumni Association conference in Athens; Topics including «The Euro Crisis and the Future of the EUե, «Transatlantic Challenges in the 21st Centuryե, «Europe and the Arab Springե. September 13-15 2012 in Athens
2. Международная научная конференция «Модернизация экономики и обшестваե 7-10 апреля 2015, «Высшая школа экономикиե, Москва
3. 3-rd International Conference on«Economics, Business and Organization Researchե on 20-22 November 2020 as a virtual conference. The theme is Refltections of Digital Transformation from Theory to Practice

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն(լավ), ռուսերեն (լավ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 010593449
Էլհասցե tamarmarg@gmail.com