Անահիտ Միշայի ժամկոչյան

Կրթություն

Արդյունաբերական ձեռնարկություններ, քաղաքային և գյուղական էլեկտրամատակարարում, ինժեներ
Երևանի բանկային տնտեսագիտական ինստիտուտ, «Ֆինանսներ և վարկ», տնտեսագետ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

01.07.2020-ից մինչ այժմ՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոն, դոցենտ
01.09.2014-01.07.2020՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Ֆինանսներ» ամբիոն, դոցենտ
29.08.2011-01.09.2014՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Ֆինանսներ» ամբիոն, ասիստենտ
27.01.2013-10.02.2021՝ ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն», դասախոս համատեղության կարգով 01.09.2010-29.08.2011՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Մաքսային և ապահովագրական գործ» ամբիոն, ասիստենտ
01.09.2009-01.09.2008՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Մաքսային և ապահովագրական գործ» ամբիոն, ասիստենտ
03.07.2006-24.07.2001՝ ՀՀ մաքսային պետական կոմիտե, միջազգային հարաբերությունների բաժին, ավագ մաքսային տեսուչ
24.07.2001-06.09.1999՝ ՀՀ պետական եկամուտների նախարարության ՀՏ հաշվառման հսկողության և գանձումների բաժին, ավագ պետական հարկային տեսուչ
06.09.1999-22.07.1996՝ ՀՀ հարկային տեսչության կազմ-վերահսկողական և հարկերի հաշվառման վարչություն, կազմակերպական և ընդհանուր վերահսկողության բաժին, առաջատար մասնագետ 1995-1996 թթ.՝ «Ագրոբանկ» ԲԸ Շենգավիթի բաժանմունք, հաշվապահ
1994-1995 թթ.՝ «Լիլիան» ՍՊԸ, գործերի կառավարիչ
1992-1994 թթ.՝ «ԱՍՄԱ» ՍՊԸ, գլխավոր հաշվապահ
1990-1992 թթ.՝ «Պրոգրես» ներդրումային միավորում, գլխավոր տնօրենի օգնական-ռեֆերենտ 1989-1990 թթ.՝ «Մոնոլիտշին» տրեստ, գլխավոր դիսպետչեր
1985-1989 թթ.՝ ՀԽՍՀ անասնաբուժության գիտահետազոտական ինստիտուտ, լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները

  • Մաքսային գործի հիմունքներ
  • Մաքսային արժեքի որոշման մոթոդներ
  • Մաքսային մարմինների գործունեության կազմակերպում
  • Մաքսային վարչարարություն
  • Մաքսային գործի պատմություն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց)

Հեռ. 091203350
Էլհասցե ajamkochyan@yahoo.com