Վարուժան Արամայիսի Մուրադյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

37 տարի, դասախոսական աշխատանքի փորձ`30 տարի

Կառավարչական (ղեկավար պաշտոն) աշխատանքի փորձ`
«Էլ Աուդիտ» ՍՊԸ, հիմնադիր-տնօրեն
«Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ, ֆինանսական տնօրեն
«Ասկալ Ուայթ» ՍՊԸ, գլխավոր հաշվապահ
«Արտ Լար» ՍՊԸ, հաշվապահական հաշվառման բաժնի ղեկավար
«Ֆըրսթ Ըքաունթինգ» ՍՊԸ, հաշվապահական հաշվառման բաժնի ղեկավար

Մասնագիտական վերապատրաստումներ`
«Հայկական ծրագրերի» վկայական
«Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին» մասնակցության հավաստագիր

Մասնագիտական որակավորումը հավաստող միջազգայնորեն ճանաչված աստիճանի առկայություն`
Որակավորված աուդիտոր

Դասավանդվող առարկաները

  • Մաքսային գործի հիմունքներ
  • Մատակարարման բազիսային պայմանների մեկնաբանություններ և փաստաթղթավորում

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերենի ազատ տիրապետում, անգլերենով դասավանդման փորձ, ռուսերեն` ազատ

Հեռ. 098-12-33-97
Էլհասցե Varujan.muradyan17@gmail.com