Գայանե Արամի Ավագյան

Կրթություն

1988-1994 թթ․՝ ԵրԺՏԻ ասպիրանտուրա
1984-1988 թթ․՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2006 թվականից առ այսօր՝ ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ
22․05․2021-22․10․2021՝ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազո­տա­կան կենտրոնի դրամաշնորհի հիմունքներով՝ «ՀՀ արդյունաբերության մրցունակության բարձրացման հնարավորությունները» հետազոտական թեմայի ղեկավար
2020-2021 թթ․՝ ՀՀ ԳՊԿ, «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի «Պետական փոխառու միջոցների ներգրավման միջոցով տնտեսական զարգացում ապահովելու հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով ձևավորված գիտական խմբի գիտաշխատող
2019-2020 թթ.` ՀՀ ԳՊԿ, «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի «ՀՀ տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների արդյունավետ փոխգործակցության հնարավորությունները» թեմայով ձևավորված գիտական խմբի գիտաշխատող
2018-2019 թթ.՝ ՀՀ ԳՊԿ, «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի «ՀՀ տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների արդյունավետ փոխգործակցության հնարավորությունները» թեմայով ձևավորված գիտական խմբի գիտաշխատող
2017-2018 թթ.՝ ՀՀ ԳՊԿ, «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի «ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակը և հեռանկարները» թեմայով ձևավորված գիտական խմբի գիտաշխատող
2012-2016 թթ.՝ ՀՀ ԳՊԿ, «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրի «Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում» թեմայով ձևավորված գիտական խմբի գիտաշխատող
2012-2013 թթ.՝ Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորմամբ /միջբուհական գիտական դրամաշնորհ՝ իրականացված «Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» թեմայով ձևավորված գիտական խմբի գիտաշխատող
2006-2009 թթ.՝ՀՊՏՀ-ի և ՀՀ ԿԲ-ի միջև կնքված գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման/պայմանագիր N12-/280262/ «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերլուծությունը և դրանց նկատմամբ պահանջարկը» թեմայով ձևավորված գիտական խմբի գիտաշխատող
1994-2005 թթ.՝ ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1988-1994 թթ.՝ ԵրԺՏԻ ասպիրանտուրա
1988 թ.՝ Հանքավան առողջարանային համալիր, տնտեսագետ

Դասավանդվող առարկաները

Մակրոտնտեսագիտություն-1
Մակրոտնտեսագիտություն-2
Արժութային քաղաքականություն
Մակրոտնտեսական կանխատեսում
Բանկային գործունեության պետական կարգավորում

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

  1. Researchgate
  2. ORCID։
  3. Google Scholar
  4. Academia.edu

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

  1. 2021թ․ ապրիլ՝ XI Международная научно-практическая конференция для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики», г. Белгород, Россия
  2. 2020 թ․ մայիսի 8՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման ամբիոնի կողմից կազմակերպված առցանց գիտաժողով «Կորոնատնտեսական ճգնաժամ». համաշխարհային մարտահրավերներն ու հիմնախնդիրները» թեմայով
  3. 2019 թ․ հոկտեմբեր՝ Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference on Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Warsaw, Poland
  4. 2019 թ․ մայիս՝ Proceedings of the XIII Interna­tional Scientific and Practical Conference on Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Warsaw, Poland
  5. 2018 թ․ դեկտեմբեր՝ Հայ-ռուսական համալսարան, տասներեքերորդ տարեկան գիտաժողով
  6. 2016 թ․ ապրիլ՝ Export Promotion Policies and Economic Development of China, online 18-hour webinar

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (լավ), ռուսերեն (գերազանց)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. (+374) 10 593 446, (+374) 94520505
էլ հասցե avagyangayaneasue@yahoo.com, gayane.avagyan@asue.am