Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Գրիգորյան:

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը համալսարանի առաջնային ամբիոններից մեկն է, հիմնադրվել է 1932թ. Երևանի կոոպերատիվ տնտեսագիտական ինստիտուտում ստեղծված պլանավորման ամբիոնի, այնուհետև ԵՊՀ-ում և Երժտի-ում վերափոխված ժողտնտպլանավորման ամբիոնի բազայի հիման վրա: 1994թ. Երժտի-ի ժողտնտպլանավորման ամբիոնը վերանվանվել է Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն:
Վարիչները`
տ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Գրիգորյան /2017թ.-ից/
տ.գ.դ., դոցենտ Թաթուլ Մելսիկի Մկրտչյան /2016-2017թթ./
տ.գ.թ., պրոֆեսոր Իշխան Տաճատի Տիգրանյան /2008-2016թթ./
տ.գ.դ., պրոֆեսոր Համազ Բուղդանի Ղուշչյան /1991-2008թթ./
տ.գ.դ., պրոֆեսոր Անուշավան Սարիբեկի Կիրակոսյան /1968-1991թթ./
պրոֆեսոր Հովհաննես Երանոսի Թումանյան /1938-1968թթ./
պրոֆեսոր Վռամ Քրիստափորի Կոստանյան /1932-1937թթ./
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ բազմաթիվ բուհերի տնտեսագիտական ամբիոնների հետ, ինչպես նաև այլ երկրների գործընկեր համալսարանների, մասնավորապես` Ռոստովի պետական տնտեսագիտական, Ռուսաստանի հարավային դաշնային, Ուրալի պետական տնտեսագիտական և Գերմանիայի Տրիրի համալսարանների հետ: Ասպիրանտուրայի և հայցորդների ինստիտուտի միջոցով ամբիոնը պատրաստել է մի քանի տասնյակ գիտության թեկնածուներ և բազմաթիվ տնտեսագիտության դոկտորներ: Ամբիոնի հիմնական համահամալսարանական՝ Մակրոտնտեսական կարգավորում առարկայի ուսուցումն իրականացվում է ՀՊՏՀ բոլոր մասնագիտությունների բակալավրական (առկա և հեռակա ուսուցման) խմբերում, իսկ մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցման) մասնագիտական և մասնագիտացման խմբերում՝ Մակրոէկոնոմիկա - 3 առարկայի գծով:

 • Մասնագիտություն՝ Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում (բակալավրական ուսուցման)
 • Մասնագիտացումներ՝ Մակրոտնտեսական վերլուծություն (մագիստրոսական ուսուցման)

Տնտեսության պետական կարգավորում (մագիստրոսական ուսուցում՝ առկա և հեռակա կրթաձևերում)

Գիտահետազոտական աշխատանքները՝
Ամբիոնի ընդհանուր գիտահետազոտական թեման է. «ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակի վերլուծությունը և տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները»:
Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է 10 մենագրություն, 2 ուսումնական ձեռնարկ, 12 ուսումնամեթոդական աշխատանք: 2016թ. ամբիոնի աշխատակիցները հրատարակել են 177 գիտական աշխատանք, որից 15-ը միջազգային ամսագրերում և ժողովածուներում տպագրված գիտական հոդվածներ են:
2016թ. ամբիոնի դասախոսների կողմից կազմվել է և ՏԿ ևՄՏՀ ֆակուլտետի գիտական խորհրդում հաստատվել են բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդվող առարկաների ստուգողական աշխատանքների թեմաները և դրանց կատարման մեթոդական ցուցումները:
2012թ. ամբիոնի դասախոսները գիտահետազոտական աշխատանք են իրականացնում ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում՝ «Ամբողջական պահանջարկի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծությունն ու կանխատեսումը ՀՀ-ում» թեմայով:
Ամբիոնը կատարում է գիտահետազոտական աշխատանքներ ՀՊՏՀ ներքին դրամաշնորհային ծրագրերի, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտական ուղղությունների շրջանակներում:
Ամբիոնի դասախոսները գերմանական DAAD կազմակերպության ծրագրով գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացրել Գերմանիայի առաջատար համալսարաններում, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի «Ֆուլբրայթ» ծրագրով ԱՄՆ առաջատար համալսարաններում և «Էրասմուս Մունդուս» ծրագրով Բուլղարիայի համալսարաններում:
Ամբիոնի դասախոսները 2006-2009թթ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի պատվերով կատարել են մեծածավալ հետազոտություն «ՀՀ-ում գործող բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների պահանջարկի ուսումնասիրություն» թեմայով:

Ամբիոնի կազմ

 1. Գրիգորյան Կարեն Համլետի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Մկրտչյան Թաթուլ Մելսիկի - տ.գ.դ., դոցենտ
 3. Հովհաննիսյան Հայկազ Սուրենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Կարապետյան Ծովինար Ջիվանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Կիրակոսյան Լիլյա Անուշավանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մուրադյան Արփենիկ Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Վարդանյան Քնարիկ Ջոնիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Ավագյան Գայանե Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Ղանթարչյան Ռուբեն Սուրենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Բաղդասարյան Անահիտ Գևուշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Մարգարյան Արշալույս Սեմիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Հակոբյան Աղավնի Գրիգորի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Ջանջոյան Արմենուհի Սերյոժայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Տիգրանյան Վարսիկ Իշխանի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 15. Արզումանյան Հարություն Ալիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 16. Թաղարյան Էդգար Հարությունի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 17. Ղարագյոզյան Մելանյա Արայիկի - ասիստենտ
 18. Արղության Մարինե Ամրաստանի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128,Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն
Հեռ.` (+ 37410) 593-446