Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ Խաչիկյան Սոս Վիրաբի

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առաջնային և հիմնադիր ամբիոններից է, որը կազմավորվել է դեռևս 1932 թ. Հայաստանի առաջին տնտեսագիտական բուհում՝ Երևանի կոոպերատիվ տնտեսագիտական ինստիտուտում ստեղծված պլանավորման ամբիոնի, այնուհետև՝ Երևանի պետական համալսարանում և Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում (ԵրԺՏԻ) վերափոխված ժողովրդական տնտեսության պլանավորման ամբիոնի բազայի հիման վրա: 1994 թ. ԵրԺՏԻ ժողտնտպլանավորման ամբիոնը վերանվանվել և վերակառուցվել է որպես մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն:

Ամբիոնի վարիչները`

 • տ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Համլետի Գրիգորյան (2017 թվականից)
 • տ.գ.դ., դոցենտ Թաթուլ Մելսիկի Մկրտչյան (2016-2017 թթ.)
 • տ.գ.թ., պրոֆեսոր Իշխան Տաճատի Տիգրանյան (2008-2016 թթ.)
 • տ.գ.դ., պրոֆեսոր Համազ Բուղդանի Ղուշչյան (1991-2008 թթ.)
 • տ.գ.դ., պրոֆեսոր Անուշավան Սարիբեկի Կիրակոսյան (1968-1991թթ.)
 • պրոֆեսոր Հովհաննես Երանոսի Թումանյան (1938-1968 թթ.)
 • պրոֆեսոր Վռամ Քրիստափորի Կոստանյան (1932-1937 թթ.), ԵՊՀ ռեկտոր (1935-1937 թթ․)

ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ բազմաթիվ բուհերի տնտեսագիտական ամբիոնների հետ, մասնավորապես` Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի, Գերմանիայի Տրիրի, Բոխումի և Հեյդելբերգի համալսարանների, ԱՄՆ Ֆլորիդայի պետական համալսարանի, Բուլղարիայի Ռուսեի համալսարանի, Ռոստովի պետական տնտեսագիտական, Ռուսաստանի հարավային-դաշնային, ինչպես նաև այլ երկրների գործընկեր համալսարանների հետ: Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնը ակտիվ համագործակցում է նաև պետական կառավարման մարմինների, այդ թվում՝ ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ կենտրոնական բանկի. ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի և այլ կազմակերպությունների հետ:

Ասպիրանտուրայի և հայցորդների ինստիտուտի միջոցով ամբիոնը պատրաստել է մի քանի տասնյակ տնտեսագիտության թեկնածուներ և բազմաթիվ տնտեսագիտության դոկտորներ: Ամբիոնի դասախոսները համալսարանի բակալավրական բոլոր մասնագիտությունների (առկա և հեռակա ուսուցման) կրթական ծրագրերում դասավանդում են «Մակրոտնտեսագիտություն-1» դասընթացը, իսկ մագիստրատուրայի (առկա և հեռակա ուսուցման) մի շարք մասնագիտությունների կրթական ծրագրերում՝ «Մակրոտնտեսական վերլուծություն և կանխատեսում» դասընթացը:

Ամբիոնի մասնագիտությունները և կրթական ծրագրերը.

 • Մասնագիտություն՝ «Տնտեսագիտություն» (բակալավրական ուսուցման)՝ մի շարք պարտադիր և ընտրովի առարկաների գծով,
 • Կրթական ծրագրեր՝ «Մակրոտնտեսական վերլուծություն» (մագիստրոսական ուսուցում առկա և հեռակա կրթաձևերում) և «Տնտեսության պետական կարգավորում» (մագիստրոսական ուսուցում առկա և հեռակա կրթաձևերում):

Գիտահետազոտական աշխատանքները․

Ամբիոնի գիտահետազոտական ընդհանուր թեման է՝ «ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակի վերլուծությունը և տնտեսության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները»:

Վերջին 5 տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է 10 մենագրություն և հետազոտություն, 1 ուսումնական ձեռնարկ, 1 ուսումնամեթոդական աշխատանք, 220-ից ավելի գիտական հոդված, որից 45-ը` միջազգային ամսագրերում և 65-ը` միջազգային գիտաժողովների ժողովածուներում:

Ամբիոնի դասախոսների կողմից մշակվել և ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի խորհրդում հաստատվել են համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի մասնագիտությունների նոր մշակված կրթական ծրագրերով դասավանդվող դասընթացների արդիականացված ծրագրերը՝ հիմնվելով միջազգային բենչմարքինգի արդյունքների և շահակիցների հարցումների վրա:

2012-2021 թթ. ընթացքում յուրաքանչյուր տարի ամբիոնի դասախոսները մրցույթով հաղթել և գիտահետազոտական աշխատանք են իրականացրել ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում՝ մակրոտնտեսագիտական տարբեր թեմաներով:

Ամբիոնը կատարել է նաև գիտահետազոտական աշխատանքներ ՀՊՏՀ ներքին դրամաշնորհային ծրագրերի և «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտական ուղղությունների շրջանակներում:

Ամբիոնում իրականացվել է Եվրոպական միության Տեմպուսի Վերիտաս՝ «Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի կառուցվածքային զարգացում» (VERITAS) խորագրով եռամյա ծրագիրը՝ եվրոպական չորս առաջատար բուհերի հետ միասին (Շվեդիայի Սթոքհոլմի Տեխնոլոգիայի արքայական ինստիտուտ, Մեծ Բրիտանիայի Բաթ Սպայի, Իսպանիայի Ժիրոնայի և Գերմանիայի Հեյդելբերգի համալսարաններ): Ամբիոնի մի շարք դասախոսներ ԵՄ «Էրազմուս+»-ի REFINE ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են Ֆրանսիայի և Ավստրիայի համալսարաններում:

Ամբիոնի դասախոսները Գերմանիայի DAAD (Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն) կազմակերպության գիտնականների և դասախոսների համար նախատեսված ծրագրով գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացրել Գերմանիայի առաջատար համալսարաններում, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի «Ֆուլբրայթ» և Ամերիկանագիտության ծրագրերով, ինչպես նաև այլ ծրագրերով՝ ԱՄՆ առաջատար համալսարաններում և «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրով՝ Բուլղարիայի համալսարաններում: Ամբիոնի դասախոսները նաև մասնակցել են «Միջհամայնքային որոշումների կայացման կատարելագործում խոշորացված համայնքներում՝ սոցիալական նորարարությունների միջոցով» թեմայով ԵՄ ծրագրին, իսկ 2006-2009 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկի պատվերով նրանք կատարել են մեծածավալ հետազոտություն՝ «ՀՀ-ում գործող բանկերի կողմից մատուցվող ծառայությունների պահանջարկի ուսումնասիրություն» թեմայով:

Ամբիոնի ուսանողները մասնակցում են միջազգային փոխանակման ծրագրերին, այդ թվում՝ «Էրազմուս+» ծրագրին՝ Եվրամիության տարբեր երկրների համալսարաններում:

Ամբիոնի տարբեր տարիների շրջանավարտները զբաղեցրել են պետական բարձր պաշտոններ, այդ թվում՝ ՀՀ երեք վարչապետ, ԼՂՀ վարչապետ, ՀՀ ֆինանսների, էկոնոմիկայի, տրանսպորտի և կապի, էներգետիկայի նախարարներ, ՀՀ ՊԵԿ նախագահ, բազմաթիվ փոխնախարարներ, վարչության պետեր և այլ պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներ, մասնավոր ընկերությունների և առևտրային բանկերի ղեկավարներ:

Ամբիոնի կազմ

 1. Խաչիկյան Սոս Վիրաբի- ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Մկրտչյան Թաթուլ Մելսիկի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Գրիգորյան Կարեն Համլետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Կարապետյան Ծովինար Ջիվանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Ղանթարչյան Ռուբեն Սուրենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Վարդանյան Քնարիկ Ջոնիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Ավագյան Գայանե Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Հակոբյան Աղավնի Գրիգորի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Ջանջոյան Արմենուհի Սերյոժայի - տ.գ.թ., դոցենտ, ավագ դասախոս
 10. Տիգրանյան Վարսիկ Իշխանի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 11. Ղարագյոզյան Մելանյա Արայիկի – դասախոս
 12. Արզումանյան Հարություն Ալիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 13. Գևորգյան Դիանա Սպարտակի - տ․գ․թ․, դասախոս
 14. Օհանյան Գուրգեն Կառլենի - տ.գ.թ., դասախոս
 15. Հակոբյան Էդուարդ Նորայրի - տ.գ.թ., դասախոս
 16. Կարապետյան Նարեկ Նաիրիի - տ.գ.թ., դասախոս
 17. Պետրոսյան Գարիկ Արմենակի - տ.գ.թ., դասախոս
 18. Հունանյան Անի Հունանի - ասիստենտ
 19. Սուքիասյան Սեդա Հովիկի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն
Հեռ.` (+ 37410) 593-446
էլեկտրոնային հասցեն՝ macrohpth@mail.ru