Կարեն Համլետի Գրիգորյան

Կրթություն

1999-2003 թթ.՝ ուսուցում ՀՊՏՀ ասպիրանտուրայում
1997-1998 թթ.՝ զինվորական ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում
1992-1997 թթ.՝ դիպլոմավորված մասնագետի հնգամյա ուսուցում, Էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտությամբ, Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ (ներկայումս՝ ՀՊՏՀ), գերազանցության դիպլոմ
1982-1992 թթ.՝ միջնակարգ կրթություն, մեդալակիր
1988-1989 թթ.՝ հեռակա մաթեմատիկական դպրոց, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

2023թ․ հունվարից՝ ՀՊՏՀ որակի ապահովման բաժնի պետ
2018-2023 թթ․՝ ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչ
2017- 2018 թթ.՝ ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
2007-2011 թթ.՝ ՀՊՏՀ կրթական բարեփոխումների և միջազգային կապերի վարչության պետ
2018-2021 թթ.՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության «Ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» ծրագրերի հետազոտական խմբերի գիտական ղեկավար
2021 թ.՝ ՀՊՏՀ և ՀՀ ԿԲ կրթական ծրագրերի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2015-2017 թթ.՝ ԵՄ Տեմպուսի «Վերիտաս» ծրագրի ՀՊՏՀ համակարգող
2013 թ.՝ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «Տարածական զարգացում» հետազոտական խմբի ղեկավար
2014-2016 թթ.՝ բուհերի հավատարմագրման փորձագետ, ՀՀ Որակի ապահովման ազգային կենտրոն (ՈԱԱԿ)
2014-2018 թթ.՝ ՀՊՏՀ փորձագետ
2013 թ.՝ ՀՊՏՀ ներհամալսարանական «Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» գիտական թեմայով հետազոտական խմբի գիտաշխատող
2006-2009 թթ.՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՊՏՀ-ի միջև կնքված պայմանագրով կատարված գիտահետազոտական աշխատանք, գիտաշխատող, խմբի ղեկավար
2013 թ.՝ Գերմանիայի Տրիրի համալսարան, հետազոտող գիտնական (DAAD՝ Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության գիտահետազոտական ծրագիր դասախոսների և գիտնականների համար)
2011 թ.՝ Բուլղարիայի Ռուսեի համալսարան, Եվրոպական միության «Էրազմուս Մունդուս» հետթեկնածուական (postdoctoral) գիտահետազոտական ծրագիր, հետազոտող գիտնական
2009 թ.՝ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի «Ֆուլբրայթի» գիտական ծրագիր, հետազոտող գիտնական, ԱՄՆ Ֆլորիդայի պետական համալսարան
2006-2007 թթ.՝ Գերմանիայի Ռուր համալսարան, հետազոտող գիտնական (DAAD՝ Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության՝ դասախոսների և գիտնականների համար գիտահետազոտական ծրագիր)
2005 թ.՝ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի ԱՄՆ ինստիտուտների ուսումնասիրության` ամերիկանագիտության շարժունակ ծրագիր, Տնտեսագիտությունը և ԱՄՆ տնտեսական քաղաքականությունը թեմայով, ԱՄՆ Դիքքինսոնի քոլեջ, Փենսիլվանիա, հրավիրյալ դասախոս
2007 թվականից մինչ օրս՝ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ
2004–2006 թթ.՝ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1999–2004 թթ.՝ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

Մակրոտնտեսագիտություն 1
Մակրոտնտեսագիտություն 3
Տնտեսական աճի մոդելներ
Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
Ներդրումային քաղաքականություն
Ոլորտային քաղաքականություն
Տնտեսական քաղաքականություն
Արտաքին առևտրի և վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորում

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

  1. Google Scholar
  2. ResearchGate
  3. ORCID
  4. Academia.edu

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

2020 թ.՝ Ավստրիա, Վիեննայի կիրառական գիտությունների համալսարան,Դասընթացի զարգացում. Մակրոտնտեսագիտություն, վերապատրաստման դասընթացներ, ԵՄ «Էրազմուս +», REFINE ծրագիր, հավաստագիր
2020 թ.՝ Դասավանդման ժամանակակից մեթոդները բուհերում, վերապատրաստման դասընթաց, ՀՊՏՀ, Lifelong Learning Lab, վկայական
2019 թ.՝ Ֆրանսիա, Նիցցայի Սոֆիա Անտիպոլիս համալսարան, ԵՄ «Էրազմուս +», Ֆինանսների մագիստրոսական ծրագրերի բարեփոխում Հայաստանում և Մոլդովայում (REFINE) ծրագիր, վերապատրաստման դասընթացներ, հավաստագիր
2015 թ.՝ Շվեդիա, Սթոքհոլմի Տեխնոլոգիական արքայական ինստիտուտ, Տնտեսագիտություն ասպիրանտական կրթական ծրագրի և դասընթացների վերաբերյալ վերապատրաստում, անվանական հրավերք-նամակ, ԵՄ Տեմպուսի «Վերիտաս» (VERITAS) ծրագիր
2015 թ.՝ Մեծ Բրիտանիա, Բաթ Սպայի համալսարան, ասպիրանտական կրթական ծրագրերի և դասընթացների վերաբերյալ վերապատրաստման սեմինար, անվանական հրավերք-նամակ, ԵՄ Տեմպուսի «Վերիտաս» (VERITAS) ծրագիր
2015 թ.՝ Իսպանիա, Ժիրոնայի համալսարան, ասպիրանտական կրթական ծրագրերի և դասընթացների վերաբերյալ վերապատրաստման սեմինար, անվանական հրավերք-նամակ, ԵՄ Տեմպուսի «Վերիտաս» (VERITAS) ծրագիր
2015 թ.՝ Գերմանիա, Հեյդելբերգի համալսարան, ասպիրանտական կրթական ծրագրերի և դասընթացների վերաբերյալ վերապատրաստում, անվանական հրավերք-նամակ, ԵՄ Տեմպուսի «Վերիտաս» (VERITAS) ծրագիր
2015 թ.՝ Ավստրիա, Գրաց, տնտեսագիտության սեկտորիալ որակավորումների շրջանակի նախագծման և զարգացման մեթոդաբանություն, անվանական հրավերք-նամակ, ԵՄ Տեմպուսի «Արարատ» (ARARAT) ծրագիր
2014 թ.՝ ՀՀ Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի եռափուլ վերապատրաստումներ՝ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի զարգացում և կատարելագործում» թեմայով, ՈԱԱԿ, ՀՀ ԿԳՆ, Համաշխարհային բանկ, հավաստագիր
2017 թ.՝ ասպիրանտական կրթական ծրագրերի և ասպիրանտների գիտական ղեկավարների վերապատրաստման դասընթացներ, ԵՄ Տեմպուսի «Վերիտաս» ծրագիր, ՎՊՀ
2003-2006 թթ.՝ Սանկտ Պետերբուրգի Եվրոպական համալսարան, Ռուսաստանի Դաշնություն, «Կիրառական մակրոտնտեսագիտություն դասավանդելու գերազանցության համար» եռամյա տարածաշրջանային սեմինար (ԲՀԻ Բարձրագույն կրթության աջակցության ծրագիր, 250 ակադեմիական ժամ), հավաստագիր
2005 թ.՝ «Կիրառական էկոնոմետրիկան հասարակական գիտություններում» դպրոց-սեմինար (Ռուսաստանի տնտեսագիտական դպրոցի ծրագիր, Թբիլիսի, Վրաստան), հավաստագիր

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), բուլղարերեն (բավարար)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. +374 10 593446
էլ. փոստի հասցե kgrigoryanh@mail.ru, kgrigoryanh@gmail.com