Քնարիկ Ջոնիկի Վարդանյան

Կրթություն

1981-1985 թթ.՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ, ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ժողովրդական տնտեսության պլանավորում մասնագիտություն, տնտեսագետ (գերազանցության դիպլոմ)
1985-1988 թթ.՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

1993 թվականից մինչ օրս՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ
1989-1993 թթ.՝ ԵՊՏԻ, Ժողովրդական տնտեսության պլանավորման ամբիոն, ասիստենտ
1988-1989 թթ.՝ ԵՊՏԻ, Ժողովրդական տնտեսության պլանավորման ամբիոն, լաբորանտ
1985-1988 թթ.՝ ԵՊՏԻ, Ժողովրդական տնտեսության պլանավորման ամբիոն, ասպիրանտ
1985.07.08-1985.30.12՝ ՀՀ Տեղական արդյունաբերության նախարարության ԳԱՄ, Տնտեսական հետազոտությունների բաժին, տնտեսագետ

Դասավանդվող առարկաները

Մակրոտնտեսագիտություն 1
Մակրոտնտեսագիտություն 2
Դրամավարկային քաղաքականություն
Մակրոտնտեսական քաղաքականության հիմնախնդիրներ
Մակրոտնտեսական քաղաքականության վերլուծություն

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ORCID ID

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

  1. Հայ-ռուսական համալսարան, Տասներեքերորդ տարեկան գիտաժողով, 3-7 դեկտեմբերի, 2018 թ.
  2. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference, Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, 2019, Warsaw, Poland
  3. Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference on Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, October 28, 2019, Warsaw, Poland
  4. XI Международная научно-практическая конференция для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики», г. Белгород, Россия, 29 апреля 2021 г.

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (բավարար)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. +374 99 155000, +374 91 471431
էլհասցե knariktereza@gmail.com