Վարսիկ Իշխանի Տիգրանյան

Կրթություն

2011-2013 թթ.՝ ՀՊՏՀ, մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի հայցորդ՝
«Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ
1993-1999 թթ.՝ Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ՝
«Էկոնոմիկայի պետական կարգավորում» մասնագիտությամբ, տնտեսագետի որակավորում (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

01.09.2021 թվականից՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս
01.09.2014-01.09.2021՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ասիստենտ
01.09.2018 թվականից՝ Հայ-ռուսական համալսարանի տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրների ամբիոնի դոցենտ
01.09.2019-01.02.2020՝ Եվրասիա միջազգային համալսարանի կառավարման ամբիոնի դասախոս
2012-2021 թթ.՝ Գիտական հետազոտական խմբերում գիտաշխատող, ծրագրի ղեկավար
2011-2015 թթ.՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2008-2011 թթ.՝ «Վարսիկ Տիգրանյան» Ա/Ձ, տնօրեն

Դասավանդվող առարկան

Մակրոտնտեսագիտություն 1

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

 1. ResearchGate
 2. Academia

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

 1. ՀՊՏՀ, «Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները», գիտաժողով, Երևան, 2012
 2. ՀՊՏՀ, «Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», գիտաժողով, Երևան, 2013
 3. ՀՊՏՀ, «Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ», գիտաժողով, Երևան, 2014
 4. ՀՊՏՀ, «Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում», գիտաժողով, Երևան, 2015
 5. ՀՊՏՀ, «Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ», գիտաժողով, Երևան, 2017
 6. «Եվրասիական շաբաթ» միջազգային ցուցահանդեսային ֆորում, հոկտեմբերի 22-24, 2018 թ.
 7. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի «Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնության» (ՀՕԲՆ) շրջանակներում «Պատասխանատու հանքարդյունաբերությունը» թեմայով ՀՕԲՆ 3-րդ կլոր սեղան-քննարկում, մարտի 20, 2019 թ.
 8. XII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации», г. Белгород, Россия, 1 марта, 2019
 9. ՀՀ ԿԲ, «Հարկային քաղաքականություն» խորագրով աշխատաժողով, Measuring effective business tax rates in Armenia, հուլիս, 2019 թ.
 10. XIII Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации», г. Белгород, Россия, 24 октября, 2019
 11. XI Международная науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики», г.Белгород, Россия, 29 апреля, 2021 г.
 12. XV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации», г. Белгород, Россия, 21 октября 2021 г.(Сертификат)

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (ազատ), ռուսերեն (գերազանց)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. +374 11 29 01 11, +374 99 77 23 50
էլհասցե varsiktigranyan@gmail.com