Մուշեղ Նորիկի Հակոբյան

Կրթություն

1989-1994 թթ.՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու, 2001թ.

Գիտական կոչում

Դոցենտ, 2003 թ.

Աշխատանքային փորձ

27 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ, 1994 թվականից

Դասավանդվող առարկաները

Տնտեսագիտության ներածություն
Միկրոտնտեսագիտության ներածություն
Մակրոտնտեսագիտության ներածություն
Տնտեսական մտքի պատմություն
Տնտեսական ուսմունքների պատմություն
Հանրային ֆինանսներ և ֆիսկալ տնտեսագիտություն
Տնտեսության պետական հատվածի արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հրապարակումները

30-ից ավելի գիտական հոդվածներ և բազմաթիվ ուսումնամեթոդական աշխատանքներ

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

2019 թ.՝ «Աղետների կառավարման արդիական հարցեր» միջազգային գիտաժողով, նոյեմբերի 12-13, ՃԿՊԱ, Երևան

Հեռ. 094 15 70 75
Էլհասցե mushsasun@mail.ru