Վարդան Սամվելի Վլասյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

12/01/2011-01/12/2012՝ ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ
01/12/2012 -07/05/2014՝ ՀՊՏՀ կառավարման ֆակուլտետի փոխդեկան, տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ՝ համատեղությամբ
07/05/2014-ից մինչ օրս՝ ՀՊՏՀ կառավարման ֆակուլտետի փոխդեկան, տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի դոցենտ՝ համատեղությամբ

Դասավանդվող առարկաները

Տնտեսագիտության տեսություն
Միկրոտնտեսագիտության ներածություն
Մակրոտնտեսագիտության ներածություն
Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն
Հասարակական ոլորտի տնտեսագիտություն
Ցանցային տնտեսության տեսություն
Ինֆորմացիոն տնտեսագիտություն
Քեյնսականություն

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն՝ ազատ, ռուսերեն՝ ազատ

Հեռ. 077 111142, 096 212721
Էլհասցե vvlasyan@yahoo.com