Լուսինե Արմենի Հարությունյան

Կրթություն

ԵՊՀ, ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետ, անգլերենի բաժին

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր

Գիտական կոչում

Պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ

2018 թվականից մինչ օրս՝ ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի վարիչ
2009-2018 թթ.՝ ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի դոցենտ
2008-2011 թթ.՝ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, միջմշակութային հաղորդակցման ամբիոնի դոցենտ
1999 – 2008 թթ.՝ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, միջմշակութային հաղորդակցման ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

Անգլերենը որպես օտար լեզու (EFL)
Անգլերենը հատուկ նպատակների համար (ESP)
Գործարար անգլերեն
Անգլերենի բառագիտություն

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ORCID ID

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. 15 ESSE Conference, Lyon, 2021 (ելույթ)
2. TESOL 2020 Virtual Convention and English Լanguage Expo, Երևան, 2020 թ. (մասնակցություն)
3. Teaching Business English, 40-hour TEFL/TESOL Certification, Bridge Education Centre, 2020
4. 38th International TESOL France Annual Colloquium ‘’Making Waves’’, 2019 թ. (ելույթ)
5. 14th ESSE Conference, Masaryk University, Brno, 2018 (ելույթ)
6. Teacher Training Session by Rob Dean, Երևան, 2016 թ. (մասնակցություն)
7. Exploring Cultural Iceberg: Improving Intercultural Communication Instruction in the EFL Classroom, Երևան, 2016 թ. (մասնակցություն)
8. Armenia՛s Annual Professional Development Workshop Series delivered by Alec Williams, Երևան, 2015 թ. (մասնակցություն)
9. Armenia’s Annual Professional Development Workshop Series delivered by Jim Scrivener, Երևան, 2015 թ. (մասնակցություն)
10. Affective Learning Certificated Training Course by Juan Uribe, Երևան, 2014 թ. (մասնակցություն)
11. ՛Get your students speaking’ training workshop by Russel Stannard, Երևան, 2013 թ. (մասնակցություն)
12. ‘Learning Technologies’ Teacher Training Online Course, 30/01/2012 – 16/04/2012 (մասնակցություն)
13. ‘New opportunities in ELT with CUP’ Training Sessions by Jim Kalathas, Երևան, 2011 թ. (մասնակցություն)

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 010 593336
էլհասցե lusineharutyunyan100@yahoo.com