Սյուզաննա Հենրիկի Սարատիկյան

Կրթություն

ՀՊՃՀ, հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ բաժին
ՀՊՏՀ կառավարման մագիստրոս (գործարար կառավարում)

Աշխատանքային փորձ

2015 թվականից մինչ այժմ՝ ՀՊՏՀ ասիստենտ
2007-2021 թթ.՝ ՎՁՏՊՔ դասախոս

Դասավանդվող առարկաները

  • Անգլերենը որպես օտար լեզու (EFL)
  • Անգլերենը հատուկ նպատակների համար (ESP)
  • Գործարար անգլերեն
  • Անգլերենի բառագիտություն

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. DC Training Course in Teaching English as a Foreign Language Certification, Train Language School, Երևան, 2020
2. Annual Professional Development event delivered by Penny Ur, Երևան, 2018 (մասնակցություն)
3. English Access Microscholarship sponsored by U.S. Embassy in Armenia, 2018
4. English Access Microscholarship sponsored by U.S. Embassy in Armenia, COAF 2018
5. Annual Professional Development event delivered by Jeremy Harmer, Երևան, 2017 (մասնակցություն)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն՝ գերազանց, ռուսերեն՝ գերազանց, ֆրանսերեն՝ լավ

Հեռ.՝ 098688001, 033688001
Էլհասցե՝ suzy-saratikyan@mail.ru