Կարողությունների զարգացմանը միտված գործընկերային ծրագրեր (ՀԳ 2)

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Ստորև ՀՊՏՀ-ի մասնակցությամբ իրականացվող բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերն են.

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ «ԲԱՑ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Ծրագրի նկարագրություն և նպատակ

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ»

Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Մագիստրոսական համատեղ կրթական ծրագիր

Ծրագրի պաշտոնական կայք՝ http://heritag.webs.upv.es/ , http://heritag.am/

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ (ՐԻՖԱՅՆ)

Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք` www.reforming-finance.eu

Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի պաշտոնական հարթակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք` www.edrone.unisannio.it

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Ստորև ՀՊՏՀ-ի մասնակցությամբ իրականացվող երիտասարդների կարողությունների զարգացման ծրագրերն են.

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք` heifye.hduht.edu.ua/index.php/en/

Հարցաթերթ