ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ «ԲԱՑ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Նախագծի անվանում

Հետազոտությունների կառավարման և «Բաց գիտության» կարողությունների զարգացումը Մոլդովայի և Հայաստանի բուհերում «Միներվա»

Նախագծի բյուջե

Ծրագրի բյուջե․ 979.989,00 եվրո
ՀՊՏՀ բյուջե․ 82,452,00 եվրո

Նախագծի նպատակ

«Միներվա» ծրագիրը միտված է ստեղծելու բարենպաստ պայմաններ Մոլդովայի և Հայաստանի համալսարաններում Բաց գիտության հիմնական սկզբունքների ներդրման համար, քանզի Բաց գիտությունը, հետազոտությունների հրապարակայնությունը, համագործակցությունը և նորարարությունները Եվրոպական հետազոտական տարածքի հիմնասյուներն են։ Գիտության հանրահասանելիությունը արդյունավետ հիմք է հետազոտությունների թափանցիկության, տարածման, արդյունավետ համագործակցության և հաշվետվողականության ապահովման համար:

Մոլդովայի և Հայաստանի ակադեմիական հանրույթն արդեն իսկ ընդունել է Բաց գիտության սկզբունքների կարևորությունը և առավելությունը, որոնք դրսևորվում են պետական մարմինների, կրթական համակարգերի, գրադարանների, հասարակական կազմակերպությունների, գիտական ամսագրերի հրատարակիչների կողմից իրականացվող բազմաթիվ նախաձեռնությունների միջոցով:Այնուամենայնիվ, նշյալ կառույցների նորարարական ու հետազոտական աշխատանքների ոչ համակարգված բնույթը, չափանիշների ոչ լիարժեք փոխըմբռնումը այս նախաձեռնությունները դարձնում են մեկուսացված համաշխարհային ինտեգրման տեսանկյունից:

Ծրագրի նպատակներն են․

 • Մշակել Բաց գիտությանն առնչվող ազգային և ինստիտուցիոնալ ուղեցույցներ, ռազմավարություն և ընթացակարգեր, խրախուսման մեխանիզմներ Հայաստանի և Մոլդովայի համալսարանների համար։
 • Հիմնել թվանշանային պահոցներ /ռեպոզիտորիա/ և ենթակառուցվածքներ, խթանել դրանց զարգացումն ու փոխգործակցությունը գործընկեր համալսարանների միջև։
 • Ստեղծել հետազոտողների մարդկային ռեսուրսի կառավարման մեխանիզմներ, աջակցել գիտնականների հետազոտական կարողությունների զարգացմանը՝ բաց գիտության կայուն սկզբունքների իրականացման համատեքստում, ընդլայնել
 • հանրային ներգրավվածությունը և հաշվետվողականությունը՝ հատկապես պետական ֆինանսավորմամբ իրականացվող հետազոտությունների համար:

«Միներվա» ծրագրի իրականացման արդյունքում հետազոտական ոլորտում նախատեսվում է ունենալ.

 • բարելավված մարդկային ռեսուրսների ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման քաղաքականություն,
 • հետազոտական ոլորտում զարգացած տեխնիկական և բովանդակային ենթակառուցվածքներ,
 • գրագողության և ակադեմիական էթիկայի խախտումների դեմ պայքարի ներդրված ծրագիր,
 • հետազոտությունների ներդրված բազա։

Աշխատանքային փաթեթներ

 • ԱՓ1՝ Հետազոտական և Բաց գիտության ներուժի և փորձառության քարտեզագրում
 • ԱՓ2՝ Բաց գիտության մասին օրենսդրական դաշտի համակարգում
 • ԱՓ3՝ Բաց գիտության ենթակառուցվածքների մշակում և զարգացում
 • ԱՓ4՝ Հետազոտությունների կառավարման կարողությունների զարգացում
 • ԱՓ5՝ Որակի ապահովում և մշտադիտարկում
 • ԱՓ6՝ Իրազեկում, կիրառում և ազդեցության գործակցի ավելացում
 • ԱՓ7՝ Ծրագրի կառավարում

Ծրագրի մասնակիցներ

 1. Մոլդովայի տնտեսագիտական ակադեմիա (համակարգող)
 2. Մոլդովայի բժշկության և դեղագործության համալսարան
 3. Մոլդովայի պետական տեխնիկական համալսարան
 4. Մոլդովայի ռեկտորների խորհուրդ
 5. Մոլդովայի կրթության, մշակույթի և հետազոտության նախարարություն
 6. Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարան
 7. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 8. Երևանի պետական համալսարան
 9. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
 10. ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
 11. Լիեժի համալսարան, Բելգիա
 12. Մարկոնիի համալսարան, Իտալիա
 13. Վալենսիայի համալսարան, Իսպանիա
 14. Կոտ դ՝ Ազուր համալսարան, Ֆրանսիա
 15. Մոնպելյեի համալսարան, Ֆրանսիա
 16. Եվրոպական քաղաքականության մշակման և հետազոտության ինստիտուտ, Սլովենիա

Ծրագրի պաշտոնական կայք

http://minerva-project.ase.md/en/

Ծրագրի ֆեյսբուքյան էջ