«Վիշեգրադյան քառյակի փորձի յուրացումը գիտելիքի և տեխնոլոգիաների փոխադրման բնագավառում»

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը համակարգելու է Վիշեգրադի միջազգային հիմնադրամի (www.visegradfund.org) կողմից ֆինանսավորվող «Վիշեգրադյան քառյակի փորձի յուրացումը գիտելիքի և տեխնոլոգիաների փոխադրման բնագավառում» ծրագիրը։

Ծրագրի գործընկերներն են՝

 1. «ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը (Հայաստան), http://candle.am/
 2. Իվանե Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական համալսարանը (Վրաստան), https://www.tsu.ge/
 3. Կոշիցեի տեխնիկական համալսարանը (Սլովակիա), https://www.tuke.sk/
 4. Սիլեզիայի տեխնոլոգիական համալսարանը (Լեհաստան), https://www.polsl.pl/
 5. Մասարիկի համալսարանը (Չեխիա): https://www.muni.cz/

Ծրագրի համառոտ նկարագիր

Ծրագրի նպատակն է խթանել ձեռնարկություն-գիտահետազոտական ենթակառուցվածք համագործակցության մշակույթը Հայաստանում և Վրաստանում` հիմնվելով վիշեգրադյան գործընկեր երկրների հաջողված փորձի վրա։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է.

 • բարձրացնել Հայաստանի և Վրաստանի ՓՄՁ-ների, գիտահետազոտական ինստիտուտների իրազեկվածությունը համատեղ գիտահետազոտական գործունեության առավելությունների վերաբերյալ,
 • ընդլայնել և ամրապնդել գիտելիքի և տեխնոլոգիայի փոխադրման համար պատասխանատու աշխատակազմի գիտելիքներն ու կարողությունները Արևելյան գործընկերության թիրախավորած երկրներում,
 • մշակել ՓՄԶ-ների և գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների միջև համագործակցության հայեցակարգ Արևելյան գործընկերության թիրախավորած երկրներում:

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է

 • Ծրագրի մեկնարկի միջոցառումներ Երևանում և Թբիլիսիում
 • Գիտելիքի/տեխնոլոգիաների փոխադրմանը նվիրված աշխատաժողովներ Երևանում և Թբիլիում
 • Լավագույն ռազմավարության մրցույթ տեղական ձեռնարկությունների շրջանում
 • Գիտելիքի/տեխնոլոգիաների փոխադրման ռազմավարության մշակում ՔԵՆԴԼ ՍՀԻ-ի և Թբիլիսիի պետական համալսարանի համար
 • Ամփոփիչ զեկույց Հայաստանում և Վրաստանում ձեռնարկությունների և գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների համագործակցության ներկայիս կարգավիճակի վերբերյալ
 • Ծրագրի արդյունքների ներկայացման տեղեկատվական միջոցառումներ Երևանում և Թբիլիսում

Ծրագրի տևողությունը՝ 18 ամիս
Դրամաշնորհի չափը՝ (€) 38,420.00