2017/2018 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելության քննական հարցաշարեր

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Աուդիտ

Ապահովագրական գործ

Ապրանքագիտություն

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Բիզնեսի կազմակերպում (Բիզնեսի գնահատում)

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Զբոսաշրջության կառավարում

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր և էլեկտրոնային բիզնես

Կառավարում

Կոմերցիա

Հակաճգնաժամային կառավարում

Հաշվապահական հաշվառում

Հողագույքային հարաբերություններ

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

Մարքեթինգ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Պետական գույքի կառավարում

Վիճակագրություն

Տնտեսագիտության տեսություն

Ֆինանսներ