Գիտական սեմինարներ (լրահոս)

Մաթեմատիկան տնտեսագիտության ողնաշարն է. սեմինար բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի մասնակցությամբ

Գիտական սեմինարում քննարկվեցին ֆինանսական ինստիտուտների առանձնահատկությունները

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոնի սեմինարի առանցքում երկրի լանդշաֆտային առանձնահատկություններն էին

Կայացավ ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի գիտական սեմինարը

Վիճակագրական խնդիրների շուրջ գիտական սեմինար՝ մասնագիտական ամբիոնում

Լեզվական խնդիրները՝ սեմինարի առանցքում

Սեմինարում քննարկվեցին կենսաբանական և քիմիական զենքերի առանձնահատկությունները

Կայացավ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի սեմինարը

Վերլուծվեցին ՀՀ և տարբեր երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշները

«Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները».սեմինար՝ ՄՏՀ ամբիոնում

Մարքեթինգի ամբիոնը հանդես եկավ գիտական սեմինարով. բանախոս էին երիտասարդ գիտնականները

Գիտական զեկուցումներով հանդես եկան կառավարչական հաշվառման ամբիոնի ներկայացուցիչները

Սեմինար՝ հանրային կառավարման հրատապ հիմնահարցերի շուրջ

Արդիական հարցեր՝ կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի սեմինարում

Ամբիոնային գիտական սեմինարների շարքում այսօր հանդես եկավ ֆինանսների ամբիոնը

Գիտական սեմինարում քննարկվեցին կենսաթոշակային մոդելները

Կայացավ տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի գիտական սեմինարը

Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոնը հանդես եկավ հերթական սեմինարով

Հերթական ամբիոնային սեմինարը ՀՀ մակրոտնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ էր

Հերթական սեմինարը՝ պատմագիտության հիմնահարցերով

Ամբիոնները շարունակում են ներկայացնել գիտահետազոտական աշխատանքներ. սեմինար մասսայական ոչնչացման զենքերի մասին

Հայաստանում ներդրումային քաղաքականության հիմնախնդիրները. գիտական սեմինար ՀՊՏՀ-ում

Գիտական միջոցառումների մեկնարկն ազդարարեց լեզուների ամբիոնը. այսուհետ տեղի կունենան ամբիոնային գիտական սեմինարներ