Առկա մագիստրատուրա

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 10-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 10-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր /3-րդ մոդուլ/

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր /2-րդ մոդուլ/

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր /1-ին մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Նախագծերի կառավարում /1-ին և 2-րդ կուրսեր/

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ (Մարքեթինգային հաղորդակցություններ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում)

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ (Բնօգտագործման տնտեսագիտություն)

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Նախագծերի կառավարում /1-ին և 2-րդ կուրսեր/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 3-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Հանրային ֆինանսներ /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Կորպորատիվ ֆինանսներ /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Արժեթղթեր /1-ին կուրս, 1-ին մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2023-2024 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Նախագծերի կառավարում /1-ին կուրս/

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /2-րդ կուրս, 11-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /2-րդ կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /2-րդ կուրս, 10-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /2-րդ կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /2-րդ կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում /2-րդ կուրս/

Հաշվապահական հաշվառում

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ (Մարքեթինգային հաղորդակցություններ, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում)

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ (Բնօգտագործման տնտեսագիտություն)

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 10-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 8-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Նախագծերի կառավարում /2-րդ կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Նախագծերի կառավարում /1-ին կուրս/

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում /1-ին կուրս/

Հաշվապահական հաշվառում /1-ին կուրս/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /1-ին կուրս/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /1-ին կուրս/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ, բնօգտագործման տնտեսագիտություն /1-ին կուրս/

Ֆինանսներ /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս/

Աուդիտ /1-ին կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս/

Աուդիտ /1-ին կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /2-րդ մոդուլ/

Նախագծերի կառավարում /1-ին և 2-րդ կուրսեր/

Աուդիտ /1-ին կուրս/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /2-րդ կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ /1-ին կուրս/

Նախագծերի կառավարում

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մաքսային վարչարարություն

Ֆինանսներ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Հաշվապահական հաշվառում

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Հանրային կառավարում

Աուդիտ

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Գործարար վարչարարություն

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում

Նորարարությունների տնտեսագիտություն