Առկա մագիստրատուրա

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Նախագծերի կառավարում /2-րդ կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 6-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս, 5-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս, 4-րդ մոդուլ/

Նախագծերի կառավարում /1-ին կուրս/

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում /1-ին կուրս/

Հաշվապահական հաշվառում /1-ին կուրս/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /1-ին կուրս/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ /1-ին կուրս/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ, բնօգտագործման տնտեսագիտություն /1-ին կուրս/

Ֆինանսներ /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս/

Աուդիտ /1-ին կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս/

Աուդիտ /1-ին կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /2-րդ մոդուլ/

Նախագծերի կառավարում /1-ին և 2-րդ կուրսեր/

Աուդիտ /1-ին կուրս/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ն կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին կուրս/

Գործարար վարչարարություն /1-ին կուրս/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին կուրս/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին կուրս/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին կուրս/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /2-րդ կուրս/

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /1-ին կուրս/

Նախագծերի կառավարում

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Մաքսային վարչարարություն

Ֆինանսներ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Հաշվապահական հաշվառում

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Հանրային կառավարում

Աուդիտ

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Գործարար վարչարարություն

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում

Նորարարությունների տնտեսագիտություն

Առկա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /2-րդ կուրս/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Հանրային կառավարում

Գործարար վարչարարություն

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսներ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Առկա մագիստրատուրայի 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն, 1-ին կուրս /9-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, 1-ին կուրս /8-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում, 1-ին կուրս /10-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն, 1-ին կուրս /9-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում, 1-ին կուրս /8-րդ մոդուլ/

Աուդիտ, 1-ին կուրս /8-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն, 1-ին կուրս /6-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն, 1-ին կուրս /6-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճ․ և տվյալների գիտություն /1-ին կուրս, 7-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /1-ին կուրս, 9-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն, 1-ին կուրս /8-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, 1-ին կուրս /7-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում, 1-ին կուրս /8-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն, 1-ին կուրս /8-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում, 1-ին կուրս /7-րդ մոդուլ/

Աուդիտ, 1-ին կուրս /7-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն, 1-ին կուրս /7-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն, 1-ին կուրս /5-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն, 1-ին կուրս /5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն, 1-ին կուրս /7-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում, 1-ին կուրս /6-րդ մոդուլ/

Աուդիտ, 1-ին կուրս /6-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում, 1-ին կուրս /6-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում, 1-ին կուրս /7-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում, 1-ին կուրս /6-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն, 1-ին կուրս /6-րդ մոդուլ/

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Նախագծերի կառավարում /առկա մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսեր/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /առկա մագիստրատուրայի 2-րդ կուրս, 2-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /1-ին կուրս/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /4-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /5-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /3-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /4-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /4-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /3-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /3-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /4-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /2-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /3-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /3-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /3-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /2-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում /2-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /2-րդ մոդուլ/

Աուդիտ /2-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /2-րդ մոդուլ/

Նորարարությունների տնտեսագիտություն /1-ին մոդուլ/

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ /մարքեթինգ և ՄՌԿ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին մոդուլ/

Գործարար վարչարարություն և հանրային կառավարում /1-ին մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն /1-ին մոդուլ/

Աուդիտ /1-ին մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /1-ին մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /1-ին մոդուլ/

Հաշվապահական հաշվառում /1-ին մոդուլ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ /1-ին մոդուլ/

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Առկա մագիստրատուրայի 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ /2-րդ կուրս/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում /1-ին մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /1-ին մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /1-ին մոդուլ/

Գործարար վարչարարության /1-ին մոդուլ/

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում /1-ին մոդուլ/

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

2020-2021 ուստարի

Հանրային կառավարում /5-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպում /4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում /5-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարության /4-րդ մոդուլ/

Հանրային կառավարում /4-րդ մոդուլ/

ՀՀ և աուդիտ /3-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում /3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում /3-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարության և հանրային կառավարման դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպման 1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրի 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /3-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

ՀՀ և աուդիտ /2-րդ մոդուլ/

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիանները բիզնեսում /2-րդ մոդուլ/

Մաքսային վարչարարություն /2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն /3-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարության և հանրային կառավարման դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպման 1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրի 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ /2-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /2-րդ մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /1-ին մոդուլ/

1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /1-ին մոդուլ/

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն կրթական ծրագրի դասացուցակ /3-րդ մոդուլ/

Բիզնեսի կազմակերպման, կիրառական վիճակագրության և տվյալների գիտության, մաքսային վարչարարության դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

Բանկային գործունեության կազմակերպման 1,5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրի դասացուցակ /4-րդ մոդուլ/

Գործարար վարչարարության և հանրային կառավարման դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /3-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

1,5 և 1 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի դասացուցակներ /2-րդ մոդուլ/

1.5 տարի տևողությամբ մագիստրոսական կրթական ծրագրերի երեկոյան կազմակերպվող դասերի դասացուցակներ /1-ին մոդուլ/

1 տարի տևողությամբ «Առողջապահության կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի դասացուցակ /1-ին մոդուլ/

Առկա մագիստրատուրայի 1-2-րդ կուրսերի 2020-2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակներ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի դասատախտակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Առկա մագիստրատուրայի 1-2-րդ կուրսերի 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասատախտակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ