Հեռակա բակալավրիատ

Հեռակա բակալավրիատի 2023/2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2023/2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ, 1-ին և 2-րդ կուրսեր

Կառավարման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2023/2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կուրսեր

Կառավարման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2022/2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2022/2023 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ, 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կուրսեր

Սերվիս, 1-ին կուրս

Տեղեկատվական համակարգեր, 1-ին կուրս

Ֆինանսական ֆակուլտետ, 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կուրսեր

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ, 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կուրսեր

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ, 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կուրսեր

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ, 1-ին, 2-րդ և 5-րդ կուրսեր

Կառավարման ֆակուլտետ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր

Ֆինանսական ֆակուլտետ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ, 3-րդ և 4-րդ կուրսեր

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ, 5-րդ կուրս

Հեռակա բակալավրիատի 2021/2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2021/2022 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Սերվիս 1-ին կուրս

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2020/2021 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2020/2021 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2019/2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2019/2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավրիատի 2-5-րդ կուրսերի 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակ

Կառավարման ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ