«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2018 N3

Բովանդակություն

«Զարգացման տնտեսագիտություն»

Միքայել Մելքումյան՝ «Հետհեղափոխական Հայաստանի զարգացման հեռանկարները»

«Տնտեսագիտության տեսություն»

Հովսեփ Աղաջանյան՝ «Ադամ Սմիթ և Դավիթ Ռիկարդո. տեսության հանգույցներում»

Հայկազ Ֆանյան՝ «Դինամիկ գնագոյացում. տեսության հարցեր»

«Մակրոտնտեսագիտություն»

Արտակ Շաբոյան, Արման Մանասերյան՝ «Մանրածախ առևտրի ոլորտում մրցակցության խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում»

Քնարիկ Վարդանյան, Գայանե Ավագյան՝ «Տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների խզման հիմնարար պատճառները և դրսևորումները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Ռոբերտ Բաբայան՝ «Ժամանակակից μիզնես մոդելների զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում»

«Կառավարում»

Սեդրակ Հարությունյան՝ «Տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների միջև փոխհարաμերությունների կարգավորումը գործառութային μարեփոխումների համատեքստում»

Վարսենիկ Սարգսյան՝ «ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման իրավատնտեսական կարգավորումը սահմանադրականության համատեքստում»

«Երիտասարդական ձեռնարկատիրություն»

Դիանա Գալոյան՝ «Հայաստանի և Վրաստանի գործարար միջավայրերի համեմատական վերլուծությունը»

Վիկտորիա Գրոսուլ, Մարինա Դյադյուկ, Սերգեյ Զուբկով՝ «Երիտասարդների ձեռներեցության ներուժը Ուկրաինայում և դրա զարգացումը եվրոինտեգրման գործընթացների համատեքստում»

Կոռնելիա Կռուչերեսկու, Ռաֆայել Չիլոչի, Ռինա Ցուրկան՝ «Եվրոպական միասնացման համատեքստում Մոլդովայի երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման առանձնահատկությունները»

Օլգա Տկաչենկո, Օլգա Տիմչենկո՝ «Սպառողական շուկայում ապրանքային առաջարկի ձևավորման առանձնահատկությունները արդի պայմաններում»

Զոյա Թադևոսյան՝ «Բիզնես նախաձեռնություններում երիտասարդների ներգրավվածության որոշ հիմնախնդիրների վերլուծություն»

Վերգինե Կիրակոսյան՝ «ՀՀ ներդրումային միջավայրի գնահատումը»

Ռոբերտ Հայրապետյան՝ «Եվրասիական տնտեսական միության իրավական կարգավիճակը և ընդլայնման քաղաքականությունը»

Իբրահիմ Դիդմանիձե, Զուրաբ Մեգրելիշվիլի՝ «Վրաստանում երիտասարդների ձեռներեցության զարգացման հիմնախնդիրները և հեռանկարները»

«Ապրանքագիտություն»

Սիլվա Սահրադյան, Աննա Հարությունյան, Ռոմիկ Հարությունյան՝ «Խաղողի անապակ գինիների տեխնոլոգիայի կատարելագործումը բնական նոր սորբենտով»