Ընդունելության գործընթաց /2022-2023 ուստարի/

ՀՊՏՀ-ն 2022-2023 ուսումնական տարվա համար հայտարարում է բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (վճարովի) հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ առկա մագիստրատուրայի վճարովի ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքներն առցանց են /ցուցակներ/

Հայտնի են ՀՊՏՀ առկա մագիստրատուրայի անվճար մրցույթի արդյունքները /ցուցակներ/

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի շեմային քննությունների հարցաշարեր