ՀՊՏՀ տարեկան հաշվետվություններ

ՀՊՏՀ 2020 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՊՏՀ 2021 թվականի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2019 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2020 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2018 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2019 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2017 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2018 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2016 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2017 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2015 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2016 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2014 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2015 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2013 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2014 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2012 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2013 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2011 թվականի ուսումնագիտական ու ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները և 2012 թվականի բյուջեի նախագծի հիմնական ցուցանիշները