Տնտեսական և ինժեներատեխնիկական բաժին

Բաժնի պետ` Արմեն Ղազարյան