Գրիշա Մարկոսի Ամիրխանյան

Կրթություն

Հետբուհական

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

02.2016-09.2017` ՀՊՏՀ կարիերայի և մարքեթինգի կենտրոն, մարքեթինգի և կարիերայի մասնագետ
09.2017-ից` ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի ասիստենտ
12.2017-ից` ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի 10-րդ վարչության խորհրդական

Դասավանդվող առարկաները

Թվային մարքեթինգ
Նորամուծությունների մարքեթինգ

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

2016 թ.՝ «Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր» 4-րդ միջազգային գիտաժողով

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 098114432
էլհասցե grishamirkhanyan@gmail.com