Հայկ Իլյիչի Բեջանյան

Կրթություն

2008-2012 թթ.` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի բակալավր, «Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում»
2012-2014 թթ.` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրա, «Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում»
2014-2017 թթ.` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, ֆինանսական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա` Ը 00 03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտություն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

01/07/2015-01/06/2017` ՀՀ ԱՆ Պրոֆ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ, տնտեսագետ, պետական գնումների համակարգող
01/06/2017–28/08/2018` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն, տնտեսագետ
04/09/2018-ից առ այսօր` ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ, 7-րդ վարչության պետի տեղակալ
01/09/2017-ից առ այսօր` ՀՊՏՀ բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն, դասախոս
01/09/2019-ից առ այսօր` ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն, հրավիրյալ փորձագետ, հետազոտական խմբի ղեկավար

Դասավանդվող առարկաները

Բանկային գործունեության հիմունքներ
Դրամավարկային քաղաքականություն
Վարկի կառավարում
Բանկային ռիսկերի կառավարում
Բանկային անվտանգություն
Ներդրումային բանկ

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Academia

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

  1. December 4-10, 2017 – Krakow, Poland, Krakow University of Economics, Exchange program
  2. April 16-20 2018 - Tbilisi, Georgia "Fiscal Sustainability" Academy of Ministry of finance, IMF
  3. August 4-15, 2018 - Vienna, Austria Joint Vienna institute, "Monetary Policy" training organized by IMF
  4. May 13-17, 2019, - Vienna, Austria” Public Governance and Structural Reforms” training organized by BMF, WIIW, Austrian Authorities
  5. May 21-23, 2019, - Ljubljana, Slovenia, “Internal Auditors Role in risk management process”, Workshop organized by Center of Excellence in Finance
  6. June 19-28, 2019 – The Hague, Netherlands, “Public Finance Management”, training organized by Netherland Helsinki Association
  7. July 22-august 2, 2019, Vienna, Austria, Joint Vienna institute, "Fiscal sustainability" training organized by IMF
  8. 23/09/2019 – 25/09/2019 – Minsk, Belarus, FORUM OF YOUNG LEADERS OF EURASIA, Eurasian Economic Union
  9. 01/04/2020 – 01/06/2021 Tallahassee Florida, Washington DC, -Professional Fellows Program, U.S. Department of State, American Counncils

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 011-888-419
Էլհասցե bejanyan033@gmail.com