Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Մնացականյան Հայկ Գերասիմի, տ․գ․դ․, պրոֆեսոր

Ամբիոնը ներկա անվանումով ձևավորվել է 1981 թվականին` հաշվապահական հաշվառում և տնտեսական գործունեության վերլուծություն ամբիոնների միավորմամբ:

Վարիչները`
Ալվարդ Սարգսյան - տ.գ.թ., դոցենտ
Աղասի Սարգսյան-տ.գ. դ., պրոֆեսոր
Ռ. Չոբանյան, դոցենտ

Ամբիոնում առարկայի ուսուցումն անցկացվում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների 1-4-րդ կուրսերի ուսանողների համար և մագիստրատուրայում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական հաշվառման ամբիոնը սերտ կապեր ունի ԱՊՀ-ի տնտեսագիտական բուհերի հետ, ՀՀ հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի, «ՀԾ» կազմակերպության, ՀՀ ՊԵԿ-ի հետ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները

«Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը» ուսումնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառում սկսնակների համար» ուսումնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների և տեստերի ժողովածու» (խնդիրագիրք 2004), «Հաշվապահի տեղեկատու (հաշվապահական ձևակերպումների ուղեցույց)» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ, «Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում» գործնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների ժողովածու» (3 խնդրագիրքª 2003թ.,2011թ.,2019թ.), «Հարկային հաշվառում և վերահոսկողություն», «Հաշվապահական հաշվառումը, ներքին վերահոսկողությունը և մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգերը ՀՀ առևտրական ցանցերում» ուսումնական ձեռնարկ, «Ֆինանսական վարձակալություն» (մենագրություն), «ՀՀ առևտրային կազմակերպությունում ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառման հիմնախնդիրները», «Հաշվապահական հաշվառում» (ուսումնական 3 ձեռնարկ, Երևան 2004թ., 2008թ., 2014թ.), «Նյութական պաշարների հաշվառման և օգտագործման արդյունավետության վերլուծության հիմնախնդիրները», «Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ. խնդիրների ժողովածու» 2019թ., «Ֆինանսական ակտիվների հաշվառումը» (դասախոսության տեքստ) 2019թ.:

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են` ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) շրջանակներում հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, հարկային հաշվառման արդի հիմնահարցերը հարկային օրենսդրության լուսաբանման ներքո, հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության արդի հիմնախնդիրները հանրային հատվածի կազմակերպություններում, հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության հիմնախնդիրները բանկերում, համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների ընթերցում: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են ավելի քան 6 տասնյակից ավելի գիտական աշխատանքներ:

Բակալավրիատում դասավանդվող առարկաներ

 1. Հաշվապահական հաշվառման տեսություն
 2. Ֆինանսական հաշվառում 1,2
 3. Հաշվապահական հաշվառումը կորպորատիվ ընկերություններում
 4. Հարկային հաշվառում
 5. Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները
 6. Հաշվապահությունում գործավարության հիմունքներ
 7. Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում
 8. Ֆինանսական հաշվետվություններ
 9. Հանրային հաշվառման հիմունքները հանրային հատվածի կազմակերպություններում
 10. Հարկային հաշվետվության կազմում
 11. Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները ապահովագրական ընկերություններում
 12. Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները շինարարական կազմակերպություններում
 13. Արժեթղթերի հաշվապահական հաշվառում

Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաներ

 1. Խորացված հարկային հաշվառում
 2. Ֆինանսական գործիքների հաշվառման հիմնախնդիրները
 3. Հաշվապահական հաշվառման հիմնախնդիրները հանրային ոլորտում
 4. Ֆինանսական հաշվառման և ծրագրային ապահովման առանձնահատկությունները տնտեսության ճյուղերում
 5. Բիզնեսի հարկում
 6. Ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանումը ըստ ՖՀՄՍ-ի
 7. Հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվույունը բանկերում
 8. Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
 9. Հաշվապահական հաշվառումը ֆինանսական ինստիտուտներում
 10. Ֆինանսական հաշվառման հիմնախնդիրները
 11. Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
 12. Հաշվապահական հաշվառումը պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում
 13. Ֆինանսական հաշավառում և վերլուծություն
 14. Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ
 15. Հաշվապահությունը մանրածախ առևտրում
 16. Զուտ ակտիվների արժեքի գնահատման հաշվապահական հաշվառում
 17. Հարկային վարչարարություն

Ամբիոնի կազմը

 1. Մնացականյան Հայկ Գերասիմի - ամբիոնի վարիչ, տ․գ․դ, պրոֆեսոր
 2. Սարգսյան Ալվարդ Հրաչիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Հակոբյան Արմեն Աշմատի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Պողոսյան Մանյա Բաբկենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Սահակյան Լևոն Սահակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Օգանեզովա Նելլի Սուրենի - ավագ դասախոս
 7. Կոստանյան Գոհար Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Ստեփանյան Թեհմինե Արսենի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 9. Գասպարյան Անուշ Աշոտի - տ.գ.թ., դասախոս
 10. Ավալյան Գայանե Ժորայի - տ.գ.թ., դասախոս
 11. Խալաթյան Լենա Նորայրի - դասախոս
 12. Հարությունյան Գոհար Միհրդատի - դասախոս
 13. Մարտիրոսյան Նարինե Ռուդիկի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 14. Գալոյան Արթուր Լևոնի - տ.գ.թ., դասախոս
 15. Միքայելյան Անուշ Սարմենի - տ.գ.թ., դասախոս
 16. Պանիրյան Տաթև Արմենի - դասախոս
 17. Օսիպյան Լիանա Հարությունի - դասախոս
 18. Զաքարյան Ռաֆայել Սերժիկի - դասախոս
 19. Սերոբյան Անի Արտավազդի - դասախոս
 20. Պետրոսյան Տաթևիկ Արտավազդի - դասախոս
 21. Ավետիսյան Սահականուշ Գագիկի- տ.գ.թ., դասախոս
 22. Ավալյան Էլեն Արտյոմի - ասիստենտ
 23. Թարխանյան Վիգեն Վարուժանի - ասիստենտ
 24. Խաչատրյան Սերգեյ Սարգսի - ասիստենտ
 25. Սարկիսյան Զոյա Ռոմանի - ասիստենտ
 26. Միքայելյան Գաբրիել Միքայելի- տ.գ.թ., դոցենտ
 27. Փարվանյան Մհեր Աշոտի - դասախոս
 28. Բաղդասարյան Ալիսա Մերուժանի- դասախոս
 29. Մարգարյան Սոնա Ատոմի - ավագ լաբորանտ
 30. Կարապետյան Վեներա Արթուրի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0025, Նալբանդյան 128, ֆինանսական հաշվառման ամբիոն
Հեռախոս.` (+37410) 593-474