2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

2016-2017 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները (ցուցակները)

Առաջիկայում նոր համալրում ՀՊՏՀ-ում. Մեկնաբանում է ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը

2016-2017 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները (ցուցակները)

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի նոր համալրումը. ընդունվածների ցուցակները

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է միջին և նախնական մասնագիտական կրթության ընդունելություն

Ընդունելություն՝ քոլեջների շրջանավարտների համար

Օտարերկրացի և սփյուռքահայ դիմորդների փաստաթղթերի ընդունելություն-2016-17 ուստարի

ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի 2016-2017 ուստարվա ընդունելության հարցաշարեր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վարձավճարները

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելություն

Նորություններ, հայտարարություններ