«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2019 N2

Բովանդակություն

«Զարգացման տնտեսագիտություն»

Միքայել Մելքումյան` «Հայաստանի Հանրապետության զարգացման միտումները ԵԱՏՄ շարունակական ինտեգրման պայմաններում»

Թաթուլ Մանասերյան` «Տնտեսական անվտանգության ապահովման խնդիրները և երկրի ռազմական արդյունաբերությունը»

«Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում»

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան`«Բաժնետիրական ընկերությունների ներդրումային և ինովացիոն քաղաքականությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնական մոտեցումները ՀՀ-ում»,

Արմեն Հակոբյան` «Տրանսֆերային գնագոյացման շարժառիթները և դրսևորումները հարկման ոլորտում»,

Տիգրան Դավթյան, Արամ Առաքելյան` «Հեջավորման արդյունավետությունը. Մարկովյան փոփոխման մոտեցումը»

«Կառավարում»

Հայկազ Ֆանյան` «Ինչպես գոյատևել կացության կազմակերպման ոլորտում` բիզնես մոդելի ժամանակակից փոխակերպումների պայմաններում»

Տաթև Հակոբյան` «Համայնքների խոշորացման ազդեցությունը ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի վրա»

«Մակրոտնտեսագիտություն»

Թաթուլ Մկրտչյան և Նարեկ Կարապետյան՝ «Ֆիսկալ ապակենտրոնացման ազդեցությունները Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման վրա»,

Կարեն Գրիգորյան, Վազգեն Պողոսյան, Լուսինե Մխիթարյան՝ «Վարկային ճեղքերը զարգացած և զարգացող երկրներում»,

Արփենիկ Մուրադյան՝ «ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճակի փոփոխությունները և հնարավոր հետևանքները»,

Հայկազ Շահնազարյան՝ «Առողջապահությունը որպես մարդկային կապիտալի կարևոր գործոն»,

Թագուհի Բարսեղյան՝ «ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում սակագնային արդյունավետ մարժայի ձևավորման ուղիները»

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

Դի Յունա և Տաթևիկ Վարդանյան` «Ներառական աճ. Չինաստանի զարգացումը և փորձը»

«Ապրանքագիտություն»

Սիլվա Սահրադյան, Աստղիկ Ղազարյան, Նարինե Հովհաննիսյան` «Ֆունկցիոնալ նշանակության նոր թխվածքաբլիթների տեխնոլոգիայի մշակում, որակի և անվտանգության գնահատում»

«Վիճակագրություն»

Դավիթ Հարությունյան` «Կրթության վերջնարդյունքի գնահատումը գործոնային վերլուծության մեթոդով»

«Մշակութաբանություն և փիլիսոփայություն»

Զուխրա Երվանդյան` «Գրիգոր Գուրզադյան. Ճարտարապետական կոթողները` պատմամշակութային հիշողության պահպանման գործոն»

Անահիտ Ղազարյան` «Հայկական Ազգային Վերածնունդը իբրև արևելաեվրոպական Վերածնության նախորդող շրջան»

«Դասավանդման մեթոդաբանություն»

Մարինա Գրիգորյան` «Լրագրային նյութերի օգտագործումը ռուսաց լեզվի դասերին` ոչ լեզվաբանական բուհերում»