«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2019 N1

Բովանդակություն

«Կառավարում»

Անահիտ Մելքումյան, Էմիլ Գրիգորյան՝ «Զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ ՏՏ ոլորտում»

Հասմիկ Հարությունյան՝ «Հանրային ծառայողների խթանման համակարգի բարելավման հիմնական ուղիները»

Գոհար Աղաջանյան՝ «Համայնքի բյուջեի ձևավորման կառուցակարգերը. առկա հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

Մարի Ստեփանյան՝ «ՀՀ բանկերի գործունեության արդյունքների նկատմամբ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ազդեցության գնահատումը»

Սեդրակ Հարությունյան՝ «ՀՀ Կառավարության գործունեության արդյունավետության մակարդակի բարձրացման և կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի լավարկման ուղղությունները»

Աշոտ Զալինյան՝ «Պետական կառավարման բարեխոխումնների տեսության շուրջ»

Անուշ Թումանյան՝ «Հետխորհրդային երկրների առողջապահական համակարգերի գործոնային և կլաստերային վերլուծություն»

«Մակրոտնտեսագիտություն»

Վահան Բաբայան, Արմեն Ասատրյան՝ «Մակրոտնտեսական գործոնների ազդեցությունը ՀՀ դրամի և ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի տատանումների վրա»

Արսեն Պետրոսյան, Գագիկ Հակոբյան՝ «Կյանքի որակը բնութագրող բաղադրյալ ցուցանիշների անհրաժեշտությունը և հաշվարկման կարգը»

Դիանա Գևորգյան՝ «ՀՀ տնտեսության մրցունակության վերլուծությունը և գնահատումը»

Ծովինար Կարապետյան, Սասուն Մինասյան՝ «ՀՀ տնտեսական աճի վրա ազդող արտաքին գործոնները: Էկզոգեն աճի մոդելը»

«Ֆինանսներ և ապահովագրություն»

Գոռ Չատինյան, Մհեր Վարդանյան՝ «Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի կիրառությունը ֆինանսական համակարգերում»

Գագիկ Վարդանյան, Դավիթ Վարդանյան՝ «Ֆինանսական գրագիտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. միջազգային համեմատություններ»

Վարդան Բոստանջյան, Սամվել Ասատրյան՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ ռիսկի ապահովագրության համակարգի ձևավորման խնդիրները»

Գայանե Հարությունյան՝ «ՀՀ-ում էկոլոգիական ռիսկերի ապահովագրության համակարգի ներդրմանը նպաստող պայմանների վերլուծությունը»

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

Դավիթ Հախվերդյան, Հովհաննես Մելքումյան՝ «ԵԱՏՄ շրջանակներում ավելացված արժեքի հարկի ներդաշնակեցման հիմնական խնդիրները»

«Վիճակագրություն»

Մանուկ Մովսիսյան՝ «Պետական բյուջեի եկամուտների մակարդակաի վրա գործոնների ազդեցության վիճակագրական գնահատումը»

«Դասավանդման մեթոդաբանություն»

Լիդա Տոնոյան՝ «Երկխոսության ունակության ակտիվացումը ուսումնամասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում»

«Խոսք հիշատակի»

Արամ Սարգսյան՝ «Սուրիկ Արտավազդի Սարգսյան»