«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2019 N3

Բովանդակություն

«Զարգացման տնտեսագիտություն»

Միքայել Մելքումյան և Թագուհի Բարսեղյան` «ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ներկա վիճակի մի շարք հիմնախնդիրներ»

Անդրանիկ Մանուկյան` «Ստվերային տնտեսության քանակական գնահատումը (ՀՀ օրինակով)»

Մարիամ Կոտոյան` «Ստվերային տնտեսությունը` որպես տնտեսական անվտանգության սպառնալիք»

Տաթևիկ Վարդանյան` «Միգրացիոն քաղաքականության բարելավման հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Վահագն Խաչատուրյան` «ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությունները և դրանց գնահատումը»

«Ֆինանսներ և դրամաշրջանառություն»

Վարդան Բոստանջյան և Արմինե Զախարյան` «Ինովացիոն գործունեության խթանման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Տիգրան Բեգլարյան` «ՀՀ-ում ակտիվների արժեթղթավորման սխեմայով ներդրումների պլատֆորմի զարգացումը բնակարանաշինության և բնակարանների վերակառուցման ծրագրերում»

Կարլեն Մարգարյան` «Ֆակտորինգը` որպես ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման հասանելիության բարելավման գործիք»

«Գործարարություն և ձեռնարկատիրություն»

Բունդի Խաչաչատ` «Համաշխարհային տնտեսության մեջ փոքր և միջին գործարարության ու ձեռնարկատիրության էվոլյուցիան. մեթոդաբանական ասպեկտներ»

Բինգյոլ Ամիրյան` «Բիզնեսի արժեքի գնահատման տնտեսագիտական հասկացությունը, նպատակները և մեթոդները»

«Մաթեմատիկական տնտեսագիտության»

Հայկ Քամալյան` «Տնտեսագիտական բնույթի որոշ խնդիրների լուծման մեթոդներ մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ածանցյալի կիրառությամբ` «Բարձրագույն մաթեմատիկա» դասընթացի շրջանակում»

«Զբոսաշրջության»

Գայանե Թովմասյան՝ «Գաստրոզբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում»

«Դասավանդման մեթոդաբանություն»

Սուսաննա Չալաբյան` «Փոխաբերությունը և դրա թարգմանության խնդիրները տնտեսագիտական տեքստերում»

«Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտ»

Լյովա Սամվելյան՝ «Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի դերը ապագա մասնագետների պատրաստման գործում»