Աշխատակազմ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դասախոսները և վարչական աշխատակիցները, ովքեր տիրապետում են լեզուների Եվրոպական համընդհանուր շրջանակով նախատեսված անգլերեն լեզվի C1 մակարդակին, կարող են դիմել փոխանակման ծրագրերին: Ծրագրերին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև, իսկ ընթացիկ ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է այստեղ:

Դասախոսական անձնակազմ

  1. Ինքնակենսագրական,
  2. Մոտիվացիոն նամակ (անգլերեն լեզվով),
  3. Հյուրընկալող համալսարանում դասավանդելու համար առաջարկվող առարկայի հակիրճ նկարագիրը՝ անգլերեն լեզվով,
  4. Անգլերեն լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ:
  5. Լրացված եռակողմ համաձայնագիրը,
  6. Փաստաթուղթ՝ հաշվետվության մեջ նշված պայմանավորվածությունների իրականացման վերաբերյալ, եթե նախորդ ուստարում մասնակցել են Էրազմուս + ծրագրի կողմից առաջարկվող որևէ փոխանակային ծրագրի:

Վարչական անձնակազմ

  1. Ինքնակենսագրական,
  2. Մոտիվացիոն նամակ (անգլերեն լեզվով),
  3. Հյուրընկալող համալսարանում 5 օր տևողությամբ այցի ընթացքում նախատեսվող հանդիպումների հակիրճ նկարագիրը (անգլերեն լեզվով), ինչպես նաև անձ անձանց/ստորաբաժանումների անունները, ում հետ նախատեսվում է անց կացնել հանդիպումները
  4. Անգլերեն լեզվի իմացությունը հավաստող փաստաթուղթ:
  5. Լրացված եռակողմ համաձայնագիրը,
  6. Փաստաթուղթ՝ հաշվետվության մեջ նշված պայմանավորվածությունների իրականացման վերաբերյալ, եթե նախորդ ուստարում մասնակցել են Էրազմուս + ծրագրի կողմից առաջարկվող որևէ փոխանակային ծրագրի:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել արտաքին կապերի բաժնի  asue.erasmus@gmail.com   էլ. փոստին: