Ասպիրանտուրա

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ (վճարովի և անվճար) ասպիրանտուրայի ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա հայցորդ ձևակերպելու մեկնարկը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարում հայցորդ ձևակերպվելու գործընթացի մեկնարկը

ՀՊՏՀ-ի 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

2017-2018 ուստարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննության հարցաշարեր

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2017-2018 ուստարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարում հայցորդ ձևակերպվելու գործընթացի մեկնարկը

ՀՊՏՀ-ի 2017-2018 ուսումնական տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

2016-2017 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննության հարցաշարեր

Որակավորման քննությունների ժամանակացույց (2017թ.)

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարում հայցորդ ձևակերպվելու գործընթացի մեկնարկը

Հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների ժամանակացույց (2016-2017)

Որակավորման քննությունների ժամանակացույց (2016թ.)

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է հեռակա ասպիրանտուրայի 2016-2017 ուստարվա ընդունելություն

Հայաստանի Հանրապետությունում ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգ

2015-2016 ուստարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է ասպիրանտուրայի 2015-2016 ուստարվա ընդունելություն

Սահմանվել են 2015-2016 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների անցումային շեմերը

2014-2015 ուստարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

Ասպիրանտուրայի ընդունելություն 2014-2015 ուսումնական տարվա համար

Հաստատվել են 2014-2015 ուստարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների անցումային շեմերը

Մասնագիտություններ