ՀՊՏՀ ընդունելություն 2018-2019

ԴԻՄՈՐԴԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ /2018/

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ՀՊՏՀ ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԵՏ

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՊՏՀ ԱՌԿԱ ԱՆՎՃԱՐ (ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԱԿԻՑ ԶՈՐԱՑՐՎԱԾ՝ ԲԶ) ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ՀՊՏՀ ԱՌԿԱ ԱՆՎՃԱՐ (ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԱԿԻՑ ԶՈՐԱՑՐՎԱԾ՝ ԲԶ) ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻՑ ԴՈՒՐՍ ՄՆԱՑԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ՀՊՏՀ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄԻՋԻՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏՆԻ ԵՆ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀՊՏՀ ՎՃԱՐՈՎԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ. ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

ՀՊՏՀ Է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ 400 ԴԻՄՈՐԴ. ԸՆԴՈՒՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ՝ ԱՌՑԱՆՑ

ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ (ՔՈԼԵՋԻՑ) ՈՒՍՈՒՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՆՎՃԱՐ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ՑՈՒՑԱԿՆԵՐ)

ՀՊՏՀ 2018-19 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՇԱՐԺԸ 01.06.2018 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ՀՊՏՀ-Ն ԵՎ ՇՎԵՅՑԱՐԱԿԱՆ ՈՒՄԵՖ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԱՌԿԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՊՏՀ-Ն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀՊՏՀ ԱՌԿԱ Եվ ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՊՏՀ) 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՊՏՀ) 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ․

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ