ՀՊՏՀ ընդունելություն 2018-2019

Դիմորդի ուղեցույց /2018/

Նորություններ

Հետադարձ կապ ՀՊՏՀ ընդունող հանձնաժողովի հետ

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

2018-2019 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատ ընդունվածների ցուցակ

2018-2019 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրա ընդունվածների ցուցակը

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ առկա անվճար (որպես բանակից զորացրված՝ բզ) մագիստրատուրայի 1-ին կուրս ընդունվածների ցուցակ

ՀՊՏՀ առկա անվճար (որպես բանակից զորացրված՝ բզ) մագիստրատուրայի մրցույթից դուրս մնացածների ցուցակ

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջը հայտարարում է միջին եվ նախնական մասնագիտական կրթության ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա բակալավրիատի ընդունելություն

Հայտնի են 2018-2019 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ վճարովի մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների անունները. ցուցակները

ՀՊՏՀ է ընդունվել 400 դիմորդ. ընդունվածների ցուցակները՝ առցանց

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի կրթական ծրագրով միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններից (քոլեջից) ուսումը շարունակելու ընդունելություն

2018-2019 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի (անվճար) ընդունելության արդյունքները (ցուցակներ)

ՀՊՏՀ 2018-19 ուս. տարվա առկա բակալավրիատի դիմորդների շարժը 01.06.2018 թ. դրությամբ

ՀՊՏՀ-ն և շվեյցարական ՈՒՄԵՖ համալսարանը հայտարարում են ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա առկա ասպիրանտուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելություն

2018-2019 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ առկա և հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության հարցաշարեր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը (ՀՊՏՀ) 2018-2019 ուսումնական տարվա համար հայտարարում է մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը (ՀՊՏՀ) 2018-2019 ուսումնական տարվա համար հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման ընդունելություն հետևյալ մասնագիտությունների գծով

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ

2018-2019 ուստարվա առկա բակալավրիատի ընդունելություն՝ ՀՊՏՀ-ում