2018-2019 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ առկա մագիստրատուրայի ընդունելության հարցաշարեր

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Աուդիտ

Ապահովագրական գործ

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն

Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

Բանկային գործ

Բիզնեսի տնտեսագիտություն և պլանավորում

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

Զբոսաշրջության կառավարում

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Կառավարում

Կոմերցիա

Հակաճգնաժամային կառավարում

Հաշվապահական հաշվառում

Հողագույքային հարաբերություններ

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն

Մակրոտնտեսական կարգավորում

Մարքեթինգ

Մաքսային գործ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Պետական գույքի կառավարում

Վիճակագրություն

Տնտեսագիտության տեսություն

Տնտեսական գործընթացների մոդելավորում

Ֆինանսներ