Ասպիրանտուրա

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի հայցորդ ձևակերպելու մեկնարկը

Հրատարակված գիտական աշխատանքների ցուցակի ներկայացման ձևաչափ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2021-2022 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի (վճարովի հիմունքներով) ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2021-2022 ուսումնական տարվա պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

Հարցաշարեր /21-22 ուսումնական տարի/

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա հայցորդ ձևակերպելու մեկնարկը

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ հեռակա ուսուցմամբ, անվճար հիմունքով ասպիրանտուրայի ընդունելություն

2020/2021 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ, հեռակա ուսուցմամբ անվճար հիմունքով ընդունելության քննության ժամանակացույց

Ի գիտություն հայցորդությամբ հետաքրքրված դիմորդների. ՀՊՏՀ-ն սկսում է գործընթացի մեկնարկը

Քննագրաֆիկներ

Դիմումի ձև

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի ընդունելություն

Ասպիրանտուրայի ընդունելության գիտական ռեֆերատի նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները

Ուղեցույց

Տիտղոսաթերթ

Հարցաշարեր /20-21 ուսումնական տարի/