Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ՝ Ղազարյան Արմեն Յուրիկի , տ.գ.թ., դոցենտ

Պատմությունը, գործունեությունը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը հիմնադրվել է 1975 թվականին: Ի սկզբանե ամբիոնը կոչվում էր «Տնտեսական ինֆորմացիայի մեքենայական մշակում և կազմակերպում»: 2011 թ․ համալսարանի գիտական խորհրդի սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվել է «Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր», իսկ 2012 թ. նոյեմբերի 19-ի գիտխորհրդի որոշմամբ՝ «Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգեր»:
Ամբիոնի առաքելության, նպատակի և խնդիրների շարքում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի բարձր որակավորմամբ կադրերի պատրաստումը, ուսուցման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման պայմանների, ապագա մասնագետների մրցունակության հնարավորությունների ապահովումը, գիտամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության իրականացումը ամբիոնի գերակա ուղղություններով, միջազգային համագործակցության շրջանակների ընդլայնումը, ուսումնական, արտադրական և գիտահետազոտական փորձառության ապահովումը համապատասխան մասնագիտացված ստորաբաժանումներում:

Վարիչները

 • 2020 թվականից մինչ օրս՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Ա․ Ղազարյան
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Վ․ Սարգսյան (2011-2020 թթ․)
 • տեխ․գ․թ․, դոցենտ Ռ․ Արմենակյան (2000-2011 թթ․)
 • տեխ․գ․թ․, դոցենտ Է․ Հյուսյան (1993-2000 թթ.)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Լ․ Խանումյան (1985-1993 թթ.)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Ս․ Սարգսյան (1978-1985 թթ.)
 • տ․գ․թ․, դոցենտ Շ․ Համբարձումյան (1975-1978 թթ.)

Մասնագիտություն, մասնագիտացում

Բակալավրիատ

«Տեղեկատվական համակարգեր» բակալավրական ծրագիրը հիմնված է համակարգչային ցանցերի, տվյալների բազաների կազմակերպման, տվյալների վերլուծության և կիբեռանվտանգության, WEB դիզայնի և ծրագրավորման խոր և համակողմանի դասավանդման վրա։ Այն ներառում է տնտեսագիտական առանցքային մոդուլներ՝ ընդհանուր, միկրո-մակրոտնտեսագիտություն, ֆինանսներ, կառավարում, մարքեթինգ, հաշվապահություն և բիզնեսի հիմունքներ։

Դասավանդվող առարկաները

 • Տեղեկատվական համակարգերի ներածություն
 • Տվյալների հավաքագրում և մշակում
 • Տվյալների բազաներ
 • Տվյալների կառուցվածքներ և ալգորիթմներ
 • Բիզնես վերլուծություն (Business Intelligence)
 • Ծրագրավորման հիմունքներ (Python)
 • Համակարգչային ճարտարագիտություն և օպերացիոն համակարգեր
 • Համակարգչային ցանցեր և ցանցային տեխնոլոգիաներ
 • UI/UX դիզայն
 • Մեքենայական ուսուցում
 • Արհեստական ​​բանականություն և խորը ուսուցում
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծերի կառավարում
 • Մոբայլ տեխնոլոգիաներ
 • Վեբ տեխնոլոգիաներ-1
 • Վեբ տեխնոլոգիաներ-2
 • Ամպային տեխնոլոգիաներ
 • Տեղեկատվական անվտանգություն
 • Թվային բիզնես
 • Ծրագրերի թեստավորում
 • Data Mining և մեծ տվյալների տեխնոլոգիաներ

Մագիստրատուրա

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում» ծրագիրը հենվում է բիզնես ոլորտում ՏՀ գործունեության չորս հիմնական ուղղությունների վրա՝ տվյալների վերլուծության գործիքներ և տվյալագիտության հիմունքներ, ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, ցանցային տեխնոլոգիաներ, ծառայություններ և կիբեռանվտանգություն, ստարտափ կառավարում և նորարարություն։

Դասավանդվող առարկաները

 • Ստարտափ կառավարում և նորարարություն
 • ՏՏ նախագծերի կառավարում
 • Web ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ
 • UI/UX նախագծման հիմունքներ
 • Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ-1 (Python)
 • Բիզնես կառավարման թվային համակարգեր
 • Կիբեռանվտանգության հիմունքներ
 • Ցանցեր, ցանցային տեխնոլոգիաներ և ծառայություններ
 • Ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ-2 (Python)
 • Ինովացիոն գործընթացները տեղեկատվական համակարգերում

Ասպիրանտուրա

 • «Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն»

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային գիտաժողովների, գիտական լայն հանրությանն են ներկայացնում իրենց գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները, դրանք կյանքի են կոչում գործնականում: Վերջին տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է մեկ տասնյակից ավելի կոլեկտիվ մենագրություններ և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։

Ամբիոնի կազմը

 1. Ղազարյան Արմեն Յուրիկի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Բադալյան Կիմա Ղևոնդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Արշակյան Մարետա Արշակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Խաչատրյան Կամո Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Արտաշյան Արգամ Համլետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Գրիգորյան Մանուշակ Այվազի -տ․գ․թ․, դոցենտ
 7. Թումանյան Անուշ Լավրենտի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 8. Սարգսյան Արման Ալբերտի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 9. Գալանտերյան Անահիտ Պետրոսի - տեխ․գ․թ․, դոցենտ
 10. Օսիպյան Հռիփսիմե Էմիլի - տ․գ․թ․, դասախոս
 11. Աթանյան Աիդա Արարատի - դասախոս
 12. Գալստյան Լիլիթ Արտավազդի - տ․գ․թ․, դասախոս
 13. Խուդաթյան Վարդուհի Հովհաննեսի - դասախոս
 14. Գյոնջյան Քրիստինե Լևոնի - դասախոս
 15. Հակոբյան Փառանձեմ Մկրտիչի - ֆիզմաթ․գ․թ․, դասախոս
 16. Խոլոդովա Իննա Նորայրի - դասախոս
 17. Ավետիսյան Արմեն Ռուբենի - տեխ․գ․թ․, դասախոս
 18. Ամիրյան Արմինե Աշոտի - դասախոս
 19. Արամյան Անահիտ Արամի - դասախոս
 20. Խուդավերդյան Քրիստինա Գագիկի - դասախոս
 21. Սահակյան Սահակ Վոլոդյայի - ասիստենտ
 22. Առաքելյան Գառնիկ Հրահատի - ասիստենտ
 23. Կիրակոսյան Աննա Սրապի - ասիստենտ
 24. Հարությունյան Էլեոնոր Տիգրանի - ասիստենտ
 25. Գրիգորյան Ինեսա Էդվարդի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0069, Պարույր Սևակի 77, ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 24 70 50, (+37410) 24 73 70
Էլհասցե՝ asue.inform.ambion@gmail.com