Տնտեսական ինֆորմ. և տեղեկատ. համակ. ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` Սարգսյան Վարդան Ալբերտի, պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը հիմնադրվել է 1975 թվականին: Ի սկզբանե ամբիոնը կոչվում էր Տնտեսական ինֆորմացիայի մեքենայական մշակում և կազմակերպում: 2011 թվականին համալսարանի գիտական խորհրդի սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվեց Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր: 2012թ. նոյեմբերի 19-ի գիտխորհրդի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվել է տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն:
Ամբիոնը պատրաստում է տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ոլորտի մասնագետներ:
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը գիտակրթական կապեր է հաստատել ամերիկյան և եվրոպական մի շարք համալսարանների, գիտական կենտրոնների, հիմնադրամների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնցից են ԱՄՆ Բերկլիի, Այովայի, Նյու-Յորքի համալսարանները, ՆԱՏՕ-ի «Գիտություն հանուն խաղաղության» ծրագիրը, Սորոսի, Չիկագոյի Մակարթուրի հիմնադրամները և այլն: Ի դեպ, Նյու-Յորքի համալսարանում գործում է նմանատիպ մագիստրոսական մասնագիտություն: 2016թ.ին ամբիոնի կողմից մշակվել է «Տեղեկատվական համակարգեր» նոր բակալավրական մասնագիտության եվրոպական չափանիշներին համահունչ կրթական ծրագիր: Վերջինս լիցենզավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից: Ամբիոնի դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի ծրագրով կազմակերպված գիտաժողովներին Եվրոպական և ԱՄՆ համալսարաններում: 2015-ին ամբիոնում ձևավորվել է «Ցանցային տնտեսություն» գիտաուսումնական խումբը, որին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ /http://network_economy.asue.am//:
Վարիչները`
1. 2011թվականից ` Վարդան Ալբերտի Սարգսյան
2. 1993-2011թթ.` Ռոբերտ Վանյայի Արմենակյան
3. 1993-2000թթ.` Էդուարդ Եղիշեի Հյուսյան
4. 1985-1993թթ.` Լազր Ավետիքի Խանումյան
5. 1978թ.` Սուրեն Մերուժանի Սարգսյան
6. 1975թ.` Շավարշ Դանիելի Համբարձումյան
Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է ավելի քան մեկ տասնյակ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, որոնց թվում`

 1. Համակարգչային առաջադրանքներ և խնդիրներ տնտեսական ինֆորմատիկա առարկայից, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Վ.Սարգսյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, հեղինակային խումբ՝ Ա.Ղազարյան, Մ.Արշակյան, Կ.Բադալյան, Գ.Տերտերյան, Ա.Աթանյան, Երևան, «Տնտեսագետ», 2015, 191 էջ
 2. Վ. Սարգսյան, Գ.Արքելաթյան, Ռ.Սեդրակյան, Լ.Սարգսյան, Է.Աղաբաբյան, Ցանցային տնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում / համահեղինակությամբ/, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն 2015, 181 էջ
 3. Վ.Սարգսյան, Գ.Արքելաթյան, Կ.Խաչատրյան, Հ.Օսիպյան, Ռ.Սեդրակյան, ՀՀ տնտեսության տեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը և զարգացման հիմնախնդիրները /հեղինակներ համահեղինակությամբ/ , «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2014, 123 էջ
 4. Վ. Սարգսյան, Էլեկտրոնային կառավարման հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ ասպիրանտների համար), «Տնտեսագետ», Երևան, 2010, 72 Էջ,
 5. Վ. Սարգսյան, Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ,
 6. Վ. Սարգսյան, Թվային Ֆիրմայի Կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 172 էջ,

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է ավելի քան մեկ տասնյակ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, որոնց թվում`

 1. Սարգսյան Վ., Թվային Ֆիրմայի Կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 172 էջ,
 2. Սարգսյան Վ., Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում /ուսումնական ձեռնարկ/, Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ,
 3. Սարգսյան Վ., Էլեկտրոնային կառավարման հիմունքներ (ուսումնական ձեռնարկ ասպիրանտների համար), Տնտեսագետ հրատ., Երևան, 2010, 72 Էջ,
 4. Արքելաթյան Գ., Էլեկտրոնային վճարային համակարգեր, Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2011, 79 էջ:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի կողմից հրատարակված ուսումնամեթոդական ձեռնարկները

Ամբիոնի կազմը

 1. Սարգսյան Վարդան Ալբերտի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Արքելաթյան Գրիգոր Անդրանիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Բադալյան Կիմա Ղևոնդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Արշակյան Մարիետա Արշակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Խաչատրյան Կամո Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Արմենակյան Ռոբերտ Վանյայի - տեխն.գ.թ., դոցենտ
 7. Ղազարյան Արմեն Յուրիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 8. Արտաշյան Արգամ Համլետի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Սարգսյան Սուրեն Էդուարդի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Տերտերյան Գայանե Բագրատի - ասիստենտ
 11. Աթանյան Աիդա Արարատի - ասիստենտ
 12. Նալբանդյան Արեգնազան Լևոնի - դասախոս
 13. Սահակյան Սահակ Վոլոդյայի - դասախոս
 14. Թումանյան Անուշ Լավրենտիի - դասախոս
 15. Օսիպյան Հռիփսիմե Էմիլի - դասախոս
 16. Դալլաքյան Հասմիկ Աշոտի - լաբորանտ
 17. Ազարյան Լիլիթ Աշոտի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0069, Պարույր Սևակի 77, Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 24 70 50