Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ՝ Ղազարյան Արմեն Յուրիկի , տ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը հիմնադրվել է 1975 թվականին: Ի սկզբանե ամբիոնը կոչվում էր «Տնտեսական ինֆորմացիայի մեքենայական մշակում և կազմակերպում»: 2011 թվականին համալսարանի գիտական խորհրդի սեպտեմբերի 17-ի որոշմամբ ամբիոնը վերանվանվել է «Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր», իսկ 2012 թ. նոյեմբերի 19-ի գիտխորհրդի որոշմամբ՝ «Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգեր»:

Վարիչները`

 1. 2020 թթ՝ Արմեն Յուրիկի Ղազարյան
 2. 2011-2020թթ․` Վարդան Ալբերտի Սարգսյան
 3. 1993-2011թթ.` Ռոբերտ Վանյայի Արմենակյան
 4. 1993-2000թթ.` Էդուարդ Եղիշեի Հյուսյան
 5. 1985-1993թթ.` Լազր Ավետիքի Խանումյան
 6. 1978-1985 թթ.` Սուրեն Մերուժանի Սարգսյան
 7. 1975 -1978 թթ.` Շավարշ Դանիելի Համբարձումյան

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը պատրաստում է՝

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
· 061104.01.06.- «Տեղեկատվական համակարգեր», որակավորումը՝ ինֆորմատիկայի բակալավր
· Ուսուցման ձևը (առկա՝ 4 տարի, հեռակա՝ 5 տարի)

Ծրագրի շրջանավարտը կտիրապետի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի վերաբերյալ մասնագիտական կարողություններին՝ համակարգչային ցանցերի, տվյալների բազաների կազմակերպման, տվյալների վերլուծության և կիբեռանվտանգության, ինչպես նաև WEB դիզայնի և ծրագրավորման։ Բակալավրական ծրագիրը ներառում է նաև տնտեսագիտական առանցքային այնպիսի մոդուլներ, ինչպիսիք են ընդհանուր, միկրո-մակրոտնտեսագիտությունը, ֆինանսները, կառավարումը, մարքեթինգը, հաշվապահությունը և բիզնեսի հիմունքները: Վերջիններս անհրաժեշտ են բիզնեսի տարաբնույթ ոլորտներում։

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
· 041301․32․7.- «Տեղեկատավական տեխնոլոգիաները բիզնեսում», որակավորումը՝ կառավարման մագիստրոս
· Ուսուցման ձևը (առկա՝ 1,5 տարի)

Ծրագիրը հենվում է բիզնես ոլորտում ՏՀ գործունեության չորս հիմնական ուղղությունների վրա՝ տվյալների վերլուծության գործիքներ և տվյալագիտության հիմունքներ, ծրագրավորման տեխնոլոգիաներ, ցանցային տեխնոլոգիաներ, ծառայություններ և կիբեռանվտանգություն, ստարտափ կառավարում և նորարարություն։ Կրթական ծրագրի նպատակը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի զարգացման ժամանակակից պայմաններում այնպիսի մասնագետների պատրաստումն է, որոնք կտիրապետեն բիզնեսի կառավարման նոր տեխնոլոգիական մեթոդներին, կազմակերպական ձևերի նախագծմանն ու ներդրմանը: Ծրագրի արդյունքում ստացված գիտելիքների և հմտությունների շնորհիվ շրջանավարտներն ի վիճակի կլինեն լուծել թվային բիզնեսին առնչվող ընթացիկ և ռազմավարական խնդիրներ:

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
· Ը.00.08 «Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն»
· Ուսուցման ձևը (առկա ոսուցման տևողությունը՝ 3, հեռակա՝ 4 տարի)

Ամբիոնի առաքելությունը, նպատակը և խնդիրները

 • Պատրաստել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի բարձր որակավորմամբ կադրեր, որոնք կկարողանան իրականացնել կիրառական և հետազոտական աշխատանքներ:
 • Ապահովել ուսուցման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման պայմաններ, ապագա մասնագետների մրցունակության հնարավորություններ:
 • Գիտամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեություն իրականացնել ամբիոնի գերակա ուղղություններով, պատրաստել տեսական և մեթոդական նյութեր:
 • Ընդլայնել միջազգային համագործակցության շրջանակները, ուսումնական գործընթացի մասնակիցների համար ապահովել մասնագիտական տեղեկատվության աղբյուրներ:
 • Ուսումնական, արտադրական և գիտահետազոտական փորձառություն ապահովել համապատասխան մասնագիտացված ստորաբաժանումներում:

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային գիտաժողովների, գիտական լայն հանրությանն են ներկայացնում իրականացրած գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները, դրանք կյանքի են կոչում գործնականում: Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորա­դասախոսական կազմը հրատարակել է մեկ տասնյակից ավելի կոլեկտիվ մենագրություններ և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ։

Ամբիոնի կազմը

 1. Ղազարյան Արմեն Յուրիկի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Բադալյան Կիմա Ղևոնդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Արշակյան Մարետա Արշակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Խաչատրյան Կամո Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Արտաշյան Արգամ Համլետի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Աթանյան Աիդա Արարատի - դասախոս
 7. Տերտերյան Գայանե Բագրատի - դասախոս
 8. Սահակյան Սահակ Վոլոդյայի - ասիստենտ
 9. Թումանյան Անուշ Լավրենտի - տ․գ․թ․, դասախոս
 10. Կիրակոսյան Աննա Սրապի - ասիստենտ
 11. Օսիպյան Հռիփսիմե Էմիլի - տ․գ․թ․, դասախոս
 12. Սարգսյան Արման Ալբերտի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 13. Գալանտերյան Անահիտ Պետրոսի - տեխ․գ․թ․, դոցենտ
 14. Գալստյան Լիլիթ Արտավազդի - տ․գ․թ․, ասիստենտ
 15. Խուդաթյան Վարդուհի Հովհաննեսի - ասիստենտ
 16. Առաքելյան Գառնիկ Հրահատի - ասիստենտ
 17. Գյոնջյան Քրիստինե Լևոնի - դասախոս
 18. Հակոբյան Փառանձեմ Մկրտիչի - ֆիզմաթ․գ․թ․, դասախոս
 19. Խոլոդովա Իննա Նորայրի - դասախոս
 20. Ավետիսյան Արմեն Ռուբենի - տեխ․գ․թ․, դասախոս
 21. Կասպարովա Գայանե Ալեքսանդրի - դասախոս
 22. Ավետիսյան Վարազդատ Կորյունի - տեխ․գ․թ․դասախոս
 23. Գրիգորյան Ինեսա Էդվարդի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0069, Պարույր Սևակի 77, տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 24 70 50, (+37410) 24 73 70