Ծրագրի վերջնարդյունքներ

ԱՓ1: Մագիստրոսական ծրագրերի վերանայում

1.1.Բարեփոխման ուղենիշեր Հայաստանի համար

1.2.Բարեփոխման ուղենիշեր Մոլդովայի համար

ԱՓ2: Կրթական ծրագրի բարեփոխում

1.1.Բարեփոխված կրթական ծրագրեր Հայաստանում

1.2.Բարեփոխված կրթական ծրագրեր Մոլդովայում

ԱՓ3: Դասընթացի նյութերի մշակում

3.1.Նոր և թարմացված դասընթացների առաջին խումբ

3.2.Նոր և թարմացված դասընթացների երկրորդ խումբ

ԱՓ4: Համալսարանի դասավանդողների վերապատրաստում

4.1.Վերապատրաստման առաջին ինտենսիվ ծրագիր

4.2.Վերապատրաստման առաջին ինտենսիվ ծրագիր

ԱՓ5: Բարեփոխված մագիստրոսական ծրագրի իրականացում

5.1.Նախապատրաստում ծրագրի մեկնարկին

5.2.Կրթական ծրագրի իրականացման առաջին տարի

5.3.Ուսանողների՝ կարիերայի խորհրդատվության միջոցառումներ

ԱՓ6: Որակի ապահովում

6.1.Որակի ապահովման ձեռնարկ

6.2.Որակի վերահսկման հաշվետվություններ, QAG

6.3.Որակի վերահսկման հաշվետվություններ, IAB

ԱՓ7: Տեղեկատվության տարածում և արդյունքների օգտագործում

7.1.Ծրագրի կայք

7.2.Տեղեկատվության տարածման տեղական աշխատաժողովներ

7.3.EAIE-ի համաժողովին մասնակցության հայտ

7.4.Ամփոփիչ համաժողովներ

ԱՓ8: Կայունության խթանում

8.1.Կայունության ռազմավարություն

8.2.Հետագա համագործակցության պայմանագրեր

ԱՓ9: Ծրագրի կառավարում

9.1.Գործընկերային պայմանագրեր

9.2.Տարեկան կոորդինացիոն հանդիպումների արձանագրություններ