«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2019 N4

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ, ՎԱԶԳԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության կանխատեսումը միջին ժամկետում

ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Տնտեսական աճը և կանխիկ դրամաշրջանառության սահմանափակման խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Արժեթղթերի գների կանխատեսումը միջազգային ֆի­նանսական շուկաներում («Ռոյալ Դաթչ Շելլ» կազմակեր­­պության օրինակով)

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆՆԱ ՓԱԽԼՅԱՆ
Կրիպտոակտիվները համաշխարհային տնտեսությունում. ներկայի միտումներից դեպի ապագայի կանխատեսումներ

ԱԼԲԵՐՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Եվրոպական ինտեգրումը միջազգային հարաբե­րու­թյունների տեսությունների խաչմերուկում

ԾՈՎԱԿ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
Գլոբալ արժեքի շղթաների վիճակագրական գրանցումների հիմնախնդիրները արտաքին առևտրի համատեքստում

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
Կրոնական զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալները Արցախի Հանրապետությունում

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՆԱԴԵԺԴԱ ԱՖՅԱՆ, ԳԱՐՐԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմի գործիքակազմը 108

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի սոցիալական ուղղվածությունը»

«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի 2019 թ. հրապարակումների ցանկը