Ընդունելության գործընթաց

2021-2022 ուստարվա ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատը համալրվեց (ցուցակները՝ առցանց)

Հայտնի են ՀՊՏՀ հեռակա ուսուցման բակալավրիատի հոկտեմբերի 2-ի ընդունելության քննության արդյունքները

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «Կառավարում (ըստ ոլորտի)», «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)» և «Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)» մասնագիտություններով կրթությունը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած ՀՀ նախնական և միջին մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտ հանդիսացող հավակնորդների անունները /ցուցակներ/

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2021-2022 ուսումնական տարվա հեռակա բակալավրիատի ընդունելություն

Ի գիտություն քոլեջների շրջանավարտների. մեկնարկում է ընդունելությունը

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների ցանկ, որոնց բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտներին թույլատրվում է կրթությունը շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 2021-2022 ուսումնական տարվա վճարովի հիմունքներով առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերի ցանկ

ՀՀ բուհերում կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը

Հայաստանի հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության կարգ

Բակալավրիատի մասնագիտությունները, ուսման վարձերը և ընդունելության քննությունները

Հաճախ տրվող հարցեր