Հայտարարություն

20.09.2021
Դիտումների քանակ՝ 8364

Հայտնի են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 752-Ն որոշմամբ հաստատված «Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգի» համաձայն «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «Կառավարում (ըստ ոլորտի)», «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)» և «Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)» մասնագիտություններով կրթությունը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած ՀՀ նախնական և միջին մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտ հանդիսացող հավակնորդների անունները։

«Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ «Կառավարում (ըստ ոլորտի)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։ «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։  «Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսում ուսումը շարունակելու նպատակով մրցույթը հաղթահարած և առարկայական տարբերություններ հանձնելու թույլտվություն ստացած հավակնորդների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։