«Բանբեր ՀՊՏՀ-ի», 2013 N1

Բովանդակություն

«ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Մուշեղ Հակոբյան «Հարկաբյուջետային կայունության գնահատման հիմնախնդիրները»

«ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ»

Իշխան Տիգրանյան, Ռուզան Ղուլյան «Արմավիրի մարզի արդյունաբերության առանձնահատկությունները և ճյուղային կառուցվածքի վերլուծությունը»

Ռուզան Մեժլումյան «Տարածաշրջանային առանձնահատկությունները հյուրանոցային ծառայությունների շուկայում»

«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Լիլիթ Հովականյան «Համաշխարհային տնտեսության հետճգնաժամային զարգացումները»

«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ»

Արթուր Գալոյան ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին » ՀՀ օրենքի որոշ դրույթների հետևանքների արտացոլումը հաշվառման մեջ»

«ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Սերգեյ Մելքումյան «Հողի` որպես ազգային գլխավոր հարստության արդյունավետ օգտագործման խնդիրը»

Վլադիմիր Մանասյան «Ռիսկերը և ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության մասնագիտացման մեջ դրանց հաղթահարման հնարավորությունները»

«ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ»

Արամ Սարգսյան «Հայկական հարցի ծագումը, միջազգայնացումը, դասերը և հետևանքները»

«ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»

Վարդան Աթոյան ««Ուղեղային կենտրոններ». անցյալ, ներկա, ապագա»

Վալերի Միրզոյան «Գիտական հրապարակումների լեզվական ձևակերպման մի քանի հարց»

«ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Յանա Պարիզկովա, Ռուդոլֆ Պաստոր «Նորաձևությունը որպես ստեղծարար ոլորտ ամբողջ աշխարհում և Սլովակիայում»

«ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ»

Մարիետա Նիկողոսյան և Սարգիս Հայրապետյան «Հայերը և Թուրքիայի տնտեսությունը»