«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ-Ի», 2013 N3

Սկիզբ

«ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Ատոմ Վարդանյան «Տնտեսական աճի որակական բնութագրերը զարգացման համատեքստում»

Մանուկ Մովսիսյան «Տնտեսական ա՞ճ, թե՞ տնտեսական զարգացում. նոր մոդելի որոնումներ»

Ֆիրուզա Մայիլյան «Սոցիալական կապիտալի էությունը և դրա դրսևորման առանձնահատկություններն անցումային տնտեսությունում»

«ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ»

Աշոտ Եղիազարյան «Եվրասիական մաքսային միություն: Հնարավորություննե՞ր, թե՞ վտանգավոր փակուղի»

«ՄԱԿՐՈԷԿՈՆՈՄԻԿԱ»

Իշխան Տիգրանյան, Լուսինե Կարապետյան «ՀՀ տնտեսական աճի գործոնային վերլուծություն»

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

Տաթևիկ Մկրտումյան «Պետության դերը ծառայությունների ոլորտի կարգավորման գործում»

Գայանե Թովմասյան «Առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության կառավարման համակարգը և զարգացման հայեցակարգային հիմքերը ՀՀ-ում»

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ»

Սուրեն Պողոսյան, Արեգ Բաղդասարյան «Արժեթղթերի շուկայի միջազգայնացման և ինստիտուցիոնալ փոխակերպման արդի միտումները»

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Անուշ Թումանյան «ՀՀ բժշկական ապահովագրության համակարգի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ռազմավարությունը»

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Աննա Փախլյան «Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ կոնֆլիկտային ադամանդների համաշխարհային շուկաներում»

Վահան Ղալումյան «Ուղեղների արտահոսքի համընդհանրական բնույթը արդի ժամանակաշրջանում»

Ռիչարդ Դյուրեչ «Ինչպես վերակառուցել Արժույթի միջազգային հիմնադրամը»

«ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ»

Սիլվա Սահրադյան, Ամելիա Ղազարյան «Ճառագայթային մշակման ենթարկված սննդամթերքի մարքեթինգային որոշ հարցերի ուսումնասիրությունը»